U bent hier

Archief Raoul De Keyser

Er wordt aandacht geschonken aan drie thema’s uit De Keysers oeuvre: het schilderij als object, de relatie tussen De Keysers picturale werk en de poëzie, en de interactie tussen schilderkunst en fotografie.

In de persoonlijke nalatenschap van kunstenaar Raoul De Keyser (1930-2012) werden allerhande publicaties, notities, brieven, foto’s, folders, affiches en andere documenten aangetroffen die een interessante kijk bieden op zijn leven, werk en internationale netwerk. In 2015 werd het persoonlijke archief van De Keyser door zijn drie zonen overgedragen aan de Universiteit Gent – een plek waar De Keyser lange tijd werkte als ambtenaar. Het archief wordt er sindsdien beheerd in de Boekentoren. Om het archief te ontsluiten voor verder onderzoek wordt het onder supervisie van Steven Jacobs in kaart gebracht door studenten kunstwetenschappen.

Deze tentoonstelling belicht een selectie uit het archief. Zo wordt er aandacht geschonken aan drie thema’s uit De Keysers oeuvre: het schilderij als object, de relatie tussen De Keysers picturale werk en de poëzie, en de interactie tussen schilderkunst en fotografie. Daarnaast wordt er gefocust op drie markante tentoonstellingen van De Keyser, met name de solotentoonstelling Rondom de werkelijkheid (1970) en twee exposities die met de geschiedenis van S.M.A.K. en zijn eerste directeur Jan Hoet zijn verbonden: de groepstentoonstelling Raoul De Keyser, David Rabinowitch, Philippe Van Snick, Richard Tuttle (1978) en Documenta IX te Kassel (1992).

Dit initiatief is tegelijk een voorbode op de eerste reizende overzichtstentoonstelling rond De Keyser na zijn overlijden, die in de herfst en winter van 2018-'19 in S.M.A.K. te zien zal zijn.

 

Archief Openbaar Kunstbezit Vlaanderen:

Kids Clothes
21/10/2017 tot 18/02/2018
Geen archief items gevonden