U bent hier

Magritte, Broodthaers en de hedendaagse kunst

De tentoonstelling brengt kunstenaars samen die, sinds de jaren ’80, de dialoog zijn aangegaan met die “période vache” van Magritte. Van George Condo tot Gavin Turk, van Sean Landers tot David Altmejd.

Het oeuvre van Magritte is en blijft een grote referentie voor elke artiest die nadenkt over de praktijk van de beeldproductie, over de representatie of de transformatie van de werkelijkheid. De tentoonstelling brengt kunstenaars samen die, sinds de jaren ’80, de dialoog zijn aangegaan met die “période vache” van Magritte. Van George Condo tot Gavin Turk, van Sean Landers tot David Altmejd.

Sinds zijn dood in 1967 heeft Magritte nooit opgehouden te leven. De tentoonstelling van de KMSKB bewijst dit door de bijzondere dialoog te belichten die Marcel Broodthaers met Magrittes werk onderhield vanaf 1964. De invloed van de “woordschilderijen” (1927-29) was zowel in België als in de Verenigde Staten onmiskenbaar en droeg bij tot de ontpopping van de conceptuele kunst. Broodthaers is Magritte enorm veel verschuldigd, een relatie die zich articuleert rond een grote gedeelde passie voor Mallarmé.

De band tussen Magritte en Broodthaers concretiseerde zich aan het einde van de oorlog. Een moment waarop Magritte het surrealisme wou herdefiniëren door het in het teken van de zon en verlangen te plaatsen, zijn zogenaamde Renoir periode. Deze periode loopt op haar einde met de reeks werken die hij “vache” noemde, tentoongesteld in Parijs in 1948. Deze doodsteek aan het schilderen door het schilderen zelf definieerde en definieert nog steeds de essentie van de hedendaagse creatie. Verre van de kritische toon in de correspondenties tussen Broodthaers en Magritte, is het in deze tentoonstelling de bedoeling om voorrang te geven aan de onderwerpen, al dan niet op ironische wijze.

Meer dan 150 schilderijen, beeldhouwwerken, installaties, tekeningen, films en archiefmateriaal komen samen in deze unieke tentoonstelling. De ervaring zet zich voort in het Musée Magritte Museum, waar huidige creaties interageren met de grootste Magritte collectie ter wereld.

Bekijk de video: Magritte, Broodthaers & de hedendaagse kunst

De tentoonstelling zal elke dag (7/7) geopend zijn. Tijdens de duurtijd van de tentoonstelling (13.10.2017 - 18.02.2018) zal ook het Musée Magritte Museum dagelijks geopend zijn voor het publiek.

13/10/2017 tot 18/02/2018