U bent hier

Junctions Arno Roncada & FotoMuseum Antwerpen

De reeks Junctions wil bij elke aflevering een hedendaagse fotograaf confronteren met de historische verzamelingen van het FotoMuseum
Fotograaf Arno Roncada opent de reeks met een tentoonstelling in de rondgangen van de Henry Le Boeufzaal. De Belgische fotograaf Arno Roncada (1973) neemt geen foto's, hij vindt ze uit. Hij construeert beelden en perspectieven, scènes en landschappen. De inhoud van de beelden komt niet volledig uit de realiteit, maar uit weloverwogen denkbeelden van de fotograaf over die realiteit. In deze omgekeerde werkwijze zit het beeld reeds in de verbeelding klaar alvorens er een plek voor wordt gevonden. De beelden van Arno Roncada werden, in wisselende gradaties, al vooraf uitgevonden, opgebouwd en geprevisualiseerd vanuit een mix van instinctieve ideeën, kritische bemerkingen of rationele modellen, bestaand of onbestaand. Zijn reeks Peaceful Mountains of Desire bijvoorbeeld gaat uit van bestaande berglandschappen, maar blijkbaar gaat het hier niet om. Diverse formele ingrepen maken duidelijk dat deze beelden een leven willen leiden dat los staat van de concrete plaatsen. Zoals de geïdealiseerde landschappen van William Turner of Caspar David Friedrich niets te maken hebben met de Pyreneeën of de Alpen en uitgaan van het motto 'le paysage est un état d'âme', zo werkt Roncada accuraat en niet zonder enige ironie aan een moderne versie van 'le sentiment de la montagne'. Hij creëert raadselachtige, imaginaire landschappen, waarin hij citeert en verwijst naar beeldclichés, filmbeelden, metaforen en andere elementen uit het collectieve geheugen. Vanuit deze fotografische attitude benadert Arno Roncada de enorme fotoverzameling van het FotoMuseum Antwerpen. Hij maakt een keuze van historische (landschaps)beelden die hij bewerkt, reconstrueert, herfotografeert en 'oplaadt' met nieuwe connotaties en hedendaagse kenwijzen en confronteert met eigen werk. De tentoonstelling Junctions wordt aldus een boeiende oefening in het 'kijken van het kijken', de hedendaagse fotograaf die de blik van de historische fotograaf analyseert en op een persoonlijke manier reflecteert. Jordan ULTRA.FLY
21/04/2010 tot 19/06/2010
Geen archief items gevonden
Geen gerelateerde tentoonstellingen gevonden