U bent hier

De hemel in een notendop - Kunst en devotie in het Bourgondische tijdperk

Een groep zeer exclusieve devotionalia die zijn gemaakt voor welstellende opdrachtgevers in de Bourgondische periode

Deze tentoonstelling geeft een beeld van een groep zeer exclusieve devotionalia die zijn gemaakt voor welstellende opdrachtgevers in de Bourgondische periode, tussen 1400 en 1525.

De verspreiding van religieuze boeken en de populariteit van de rozenkransdevotie droegen in de 15e eeuw bij tot een groeiende vroomheid in de Bourgondische Nederlanden. Ook de vraag naar ‘hulpmiddelen’ bij persoonlijk gebed en meditatie nam toe. Om daarin te voorzien werden allerhande exclusieve devotionalia gemaakt voor de adel, gegoede burgerij en geestelijkheid. Het meest bijzonder zijn wel de zeer fijne miniatuurobjecten die, naast het gebruik van kostbare materialen, worden gekenmerkt door hun zakformaat en de verbluffende technische vaardigheid die de makers aan de dag legden bij het sculpteren ervan.

Naast de schoonheid van deze objecten, speelt ook de functie en het gebruik ervan een belangrijke rol in de tentoonstelling. Het ging namelijk meestal niet alleen om het aanbidden van een heilige of het aanschouwen van een Bijbelse voorstelling, maar ook de handeling op zichzelf - het openen en bewegen van het betreffende object - kon tot innerlijke reflectie en meditatie leiden.

In totaal zijn ruim 75 objecten te zien, variërend van ivoren paneeltjes, edelsmeedkunst en handschriften tot schilderijen op klein formaat en schitterende sculptuurtjes in buxushout. De tentoonstelling laat zien waar en in opdracht van wie de kunstwerken zijn gemaakt, wat de vermoedelijke functie ervan was en hoe de kunstenaars tot hun verbluffende resultaten kwamen.

01/10/2020 tot 01/02/2021