U bent hier

De Grotesken - Een fascinerende fantasiewereld

Grillig, bizar, monsterachtig, maar ook karikaturaal en lachwekkend. Grotesken van de renaissance tot nu.

Grillig, bizar, monsterachtig, maar ook karikaturaal en lachwekkend. Grotesken van de renaissance tot nu.

Aan het einde van de 15de eeuw herontdekt men in Rome de ondergrondse ruïnes van het beroemde keizerlijke paleis van Nero: het Domus Aurea. Op de muren wemelt het van bizarre dieren en fabelwezens. De decoraties gaan de geschiedenis in als 'grotesken', naar hun vindplaats in 'grotachtige' ruïnes.

Tijdens de renaissance zijn deze antieke grotesken een inspiratiebron voor vele kunstenaars. Antwerpse prentkunstenaars als Hans Vredeman De Vries en Cornelis Floris introduceerden deze uitbundige en fantasierijke ornamentvorm in de Lage Landen in de 16de eeuw.

In de zestiende-eeuwse Nederlanden zijn Bosch en Bruegel met hun drollerieën, de grote pioniers. Moderne en hedendaagse kunstenaars treden in hun voetspoor en werken van James EnsorFred Bervoetsen René De Coninck tonen aan dat de aantrekkingskracht van het groteske tot op vandaag doorleeft in de kunst.

Vijf werken van illustrator Carll Cneut - geïnspireerd op de groteksen-collectie - tonen hoe grotesken en het groteske tot op vandaag een blijvende aantrekkingskracht uitoefenen op kunstenaars.

In de tentoonstelling ontdek je prenten van Vredeman de Vries en Frans Floris, een uitzonderlijke reeks zestiende-eeuwse ontwerptekeningen van Paul Vredeman de Vries en prentkunst van Bosch, Bruegel, Ensor ... tot Bervoets, De Coninck en Cneut.

Adidas
05/04/2019 tot 15/09/2019