U bent hier

Sint-Baafsabdij - Museum van Stenen Voorwerpen

De Sint-Baafsabdij
In de 7de eeuw stichtte Amandus, een zendeling uit Aquitanië, een abdij die in de loop der eeuwen zou uitgroeien tot een van de machtigste in Vlaanderen. Wat thans overblijft van de vroegere abdij werd als ruïne behouden en in 1887 werd er het Museum voor Stenen Voorwerpen in ondergebracht. Hier is de collectie steensculpturen, afkomstig van verdwenen of gerestaureerde Gentse gebouwen, samengebracht.

De oude Sint-Baafsabdij, thans Museum van Stenen Voorwerpen, bewaart in haar refectorium de resten van een volledige Romaanse beschilderingscyclus, die door decaperingswerken evenwel bijna volledig verloren ging. Vier figuren bleven gespaard in dichtgemetselde ramen.Deze karaktervolle schilderingen behoren tot de oudst bewaarde getuigen van Romaanse schilderkunst. Ze zijn te dateren in de tweede helft van de 12de eeuw en getuigen van een bijzondere kwalitatieve schildertechniek.

 

Archief Openbaar Kunstbezit Vlaanderen:

 
 
Historische Huizen Gent verenigt zeven Gentse topmonumenten: het Gravensteen, het Belfortde Sint-Pietersabdij, de Sint-Baafsabdij, de stadspaleizen D'Hane Steenhuyse en Museum Arnold Vander Haeghen en het Gentse stadhuis.

 

Home

 

 


Open: 
De Sint-Baafsabdij is open van april tot november op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag van 14 tot 18 uur. Op zondagnamiddag nemen de Buren van de Abdij het onthaal voor hun rekening.
Prijs: 
gratis
Gandastraat
7
Gent
Vlaanderen
+32 (0)9 266 85 00

Tentoonstellingen