U bent hier

Romain De Saeghermuseum (gesloten)

Het Kunsthuis Romain De Saegher staat op non-actief.

De kunstwerken van Romain De Saegher, net als andere kunstvoorwerpen die zich in het gebouw bevonden, zijn nog steeds eigendom van het gemeentebestuur. De werken die ingekaderd waren, vonden een plaats in het gemeentelijk depot. Alle andere kunstwerken werden in langdurige bruikleen gegeven van Kadoc (Leuven).

De woning is intussen eigendom van een private eigenaar.

Ook alle ego-documenten, boeken met opdrachten in en dergelijke, zijn in bruikleen gegeven aan het Kadoc.

Iedereen kan ten allen tijde kunstwerken uitlenen bij het Kadoc (mits toestemming van het gemeentebestuur van Sint-Amands), of samenwerken met het gemeentebestuur voor een tentoonstelling of dergelijke.

Doel is wel het werk van de kunstenaar te blijven ontsluiten.  Het is dan ook geruststellend dat het merendeel van de werken wordt bewaard in een daartoe aangepast depot, wat vroeger niet het geval was waardoor de staat van de werken afnam. Kadoc maakte ook een inventaris van alle werken.

 

 

Archief: Het gemeentemuseum Romain De Saegher in St.-Amands is een huis waar het profane, het religieuze, het aantrekkelijke, het schrijnende, het verblijdende en het mystieke, royaal mekaar ontmoeten. Het vroegere woonhuis van kunstenaar Romain De Saegher doet nu dienst als Gemeentelijk Kunsthuis. In het kunsthuis worden wisselende tentoonstellingen met werk van De Saegher georganiseerd.

Winkelstraat
38
Sint-Amands
Vlaanderen
+32 (0)52 33 56 01
+32 (0)52 34 06 65

Tentoonstellingen

MOMENTEEL GEEN TENTOONSTELLINGEN