U bent hier

Musea WO 1 en WO 2 - Kanonnengalerij - V-wapens

Deze musea werden ingericht door de vzw Vriendenkring gemeentelijk domein Fort 2. Zij omvatten naast historische gegevens een aantal maquettes en voornamelijk 19de-eeuws geschut. De musea kunnen met of zonder historische wandeling bezocht worden. Bij interesse, gelieve dit te vermelden op je schriftelijke aanvraag aan het gemeentesecretariaat.

Gelegen in het hoofdfrontgebouw van Fort 2 (via parking 1, aan voetbalveld, tegenover taverne Byblos). Ze omvatten een galerij met voornamelijk 19e eeuws geschut, de themazalen 'Eerste en Tweede Wereldoorlog' en een themazaal 'V-wapens'.

De maandelijkse geleide historische wandelingen van de Werkgroep Gidsen van Fort 2 vinden nog steeds elke laatste zaterdag van de maand plaats. Tijdens de openingsuren van de musea zullen ook de fortkroeg op het buitenfort en de cafetaria van het Politiemuseum in het binnenfort geopend zijn.

Historiek

Dit fort werd gebouwd in 1860-1864, in baksteen met details in natuursteen. Op het hoofdfrontgebouw is een monogram van koning Leopold I. Het monogram is echter beschadigd, enkel de kroon blijft over. Aan de westkant is een klein gedeelte van de gracht gedempt en werd de rechter lage batterij met poterne gesloopt voor de aanleg van een sportterrein. In het noordwesten is de gracht nog intact. Delen van het fort werden in 1909-1911 versterkt met beton. En er werden twee pantserkoepels gebouwd. Uniek in de vesting Antwerpen is de zandstenen uitvoering van het bruggehoofd naar het reduit. 

Van het hoofdfrontgebouw is alle aarddekking verwijderd; daardoor werd de wal grotendeels afgevlakt. Fort 2 is het enige Brialmontfort waar op het nog aanwezige glacis ter hoogte van het hoofdfront een groot deel van het strategische bos bewaard is gebleven (nu twee bospercelen gescheiden door open ruimte). De bedekte weg loopt nog volledig rond het fort.

Het reduit is ingrijpend verbouwd. Het heeft door de aanleg van een binnentuin en door het gebruik door diverse organisaties een ander aanzien gekregen. Delen van het fort zijn veranderd en/of gesloopt om plaats te maken voor sportterreinen en parkeerterreinen. Ook het noordwestelijke deel van de gracht is daarvoor gedempt. De meest ingrijpende verbouwing aan het reduit was de overdekking van de gracht, uitgevoerd in 1906, oorspronkelijk voor de constructie van paardenstallen. Na WO II kwam hier een binnenzwembad en een feestzaal. Vandaag is er nog steeds een feestzaal, maar het zwembad maakte plaats voor een cafetaria en repetitielokalen voor een plaatselijke harmonie. De andere gebouwen zijn nog vrij origineel.


Open: 
Enkel na afspraak. Leopold Govaert tel 03-353 02 06 of 0475-92 13 11 govaert.pol@telenet.be
Prijs: 
gratis
Info en reservatie: Leopold Govaert Guddegemstraat 26 tel. 03-353 02 06 of 0475-92 13 11 govaert@telenet.be
Fort II straat
Wommelgem
Vlaanderen
+32 (0)3 355 12 61
+32 (0)3 353 40 26

Tentoonstellingen

MOMENTEEL GEEN TENTOONSTELLINGEN