U bent hier

Het Vandenhovepaviljoen - Centrum voor Architectuur en kunst (Universiteit Gent)

Studenten kunstwetenschappen en architectuur hebben in Gent een bijzondere werkplek gekregen: het Vandenhove-paviljoen naast de Boekentoren. Charles Vandenhove is een vooraanstaand Luiks architect die zijn kunstcollectie schonk aan de Universiteit Gent. In het nieuwe paviljoen kunnen studenten leren hoe ze een tentoonstelling moeten opbouwen en ze kunnen aan de slag met werken uit de collectie-Vandenhove zelf. 

Het Vandenhovepaviljoen is een interfacultair studiecentrum waarin de vakgroep Architectuur & Stedenbouw en de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen samenwerken voor onderwijs en onderzoek op het gebied van de architectuur en de kunst. Centraal staat de studie van kunstverzamelingen, tentoonstellingsgeschiedenis en tentoonstellingsarchitectuur. De collectie Vandenhove en het universitair patrimonium vormen het basismateriaal voor het voorbereiden en realiseren van studietentoonstellingen.

Het Vandenhovepaviljoen is gevestigd in een gebouw ontworpen door Charles Vandenhove. Het beschikt over een auditorium, een atelier en een tentoonstellingszaal. Het auditorium wordt ook gebruikt als promotiezaal.  

Het gebouw wordt dus meer labo dan museum, maar er worden wel tentoonstellingen in georganiseerd waarin delen van de collectie worden aangesneden.

 

Schenking Vandenhove

De Luikse Architect Charles Vandenhove heeft een belangrijke collectie kunstwerken geschonken aan de Universiteit Gent. Hij heeft ook de middelen ter beschikking gesteld om een gebouw te realiseren voor een studiecentrum.

Charles Vandenhove werkte samen met heel wat vermaarde beeldende kunstenaars, zoals Daniel Buren, Sol LeWitt, Sam Francis, Niele Toroni, Leon Wuidar, en Giulio Paolini van wie hij heel wat kunstwerken verzamelde. Samen met zijn vrouw Jeanne legde hij bovendien een rijke collectie aan van naoorlogse kunst uit Europa met namen als Alechinsky, Boltanski, Buren, Cesar, Christo, Chillida, Delahaut, Flanagan, Goldin, LeWitt, Music, Pincemin, Serra, Soulages, Warhol, Wyckaert en Vercruysse.

De UGent heeft hiervoor een terrein naast de Boekentoren van Henry van de Velde ter beschikking gesteld. De kunstwerken werden door Vandenhove ingebracht in de private stichting Studiecentrum Architectuur & Kunst (STAK) en overgedragen aan de Universiteit.

Het gebouw, ontworpen door Charles Vandenhove en Prudent De Wispelaere werd voor STAK gerealiseerd door Bureau Bouwtechniek en bouwonderneming Denys. Het gebouw werd geopend en de activiteiten opgestart op 15 februari 2018. 


De bouwheer STAK blijft het onderzoek en onderwijs op het contactvlak tussen architectuur en kunst aan de Universiteit Gent ook in de toekomst ondersteunen. De raad van Bestuur van STAK bestaat uit: Paul Van Cauwenberge (voorzitter), Joost Declercq, Chris Dercon, Prudent de Wispelaere, Nadia Ghizzardi, Luc Moens, Bart Verschaffel (directeur & secretaris).

 

Charles Vanenhove

Charles Vandenhove (1927°) is een der belangrijkste en meest invloedrijke Belgische architecten uit de naoorlogse periode. Hij realiseerde talrijke opmerkelijke publieke gebouwen renovatie- en woningprojecten in België, Frankrijk en Nederland, waaronder het Institut d'Education Physique en het CHU, het universitair ziekenhuis van de Universiteit van Luik, de wijk Hors-Chateau en het Hotel Torrentius in Luik, de verbouwing van de Muntschouwburg in Brussel, het Théâtre Des Abbesses in Parijs, het Paleis van Justitie van Den Bosch, het Gemeentehuis van Ridderkerk.

Kenmerkend voor zijn oeuvre is de nauwe samenwerking met beeldende kunstenaars zoals Daniel Buren, Sol LeWitt, Sam Francis, Niele Toroni, Leon Wuidar, Giulio Paolini, e.a. Het werk van Vandenhove wordt internationaal erkend, en is veelvuldig tentoongesteld en gepubliceerd. Over zijn oeuvre zijn een tiental boeken verschenen, en de gebouwen zijn opgenomen in de grote overzichten van de Europese architectuur.

ADIDAS

Tentoonstellingen

MOMENTEEL GEEN TENTOONSTELLINGEN