U bent hier

Argos vzw, centrum voor kunst en media.

De audiovisuele en beeldende kunsten vormen het werkterrein van Argos. Argos werd in 1989 opgericht met als doel het stimuleren en promoten van audiovisuele kunst. Daarbij gaat veel aandacht uit naar de raakvlakken met andere kunstdisciplines en het bewust en alert omgaan met evoluties binnen de informatiemaatschappij. Centraal in de werking staat de kunstenaar als iemand die kritische singulariteiten verdedigt en ons confronteert met wat ons buiten onszelf plaatst. Als bemiddelaar tussen kunstenaar en publiek is Argos een plaats van ontmoeting, dialoog en uitwisseling. 

Zowel naar de selectie van kunstenaars als naar het publiek toe heeft Argos een internationale focus en draagwijdte, zonder daarbij evenwel de binnenlandse evoluties en productie uit het oog te verliezen. De kern van de werking bestaat uit een audiovisuele collectie die onderbouwd, aangevuld, gecontextualiseerd wordt door een volwaardige werking als kunstencentrum en expertiseplek. Argos hanteert als instrumenten hiervoor een actief verzamelbeleid en onderneemt de nodige acties op het vlak van behoud en beheer. 

Daaraan verbonden heeft Argos een gediversifieerd presentatie- en discursief platform via tentoonstellingen, een publieke mediatheek, film- en videovertoningen, lezingen, performances en de internationale verdeling van films, video’s en multimediainstallaties van kunstenaars. In samenwerking met een relevant en internationaal netwerk is Argos ook een (post-)productieplatform en worden naar de specifieke doelgroepen toe, educatieve programma’s opgezet.


Open: 
Tentoonstellingen zijn toegankelijk voor het publiek van WOENSDAG tot en met ZONDAG van 11u00 tot 18u00. De mediatheek is alleen toegankelijk voor het publiek op afspraak. De kantoren zijn open van maandag tot vrijdag van 10u00 tot 18u00.
Tram: 
tram 51 of metrolijnen 2 en 6, halte IJzer
Werfstraat
13
Brussel
Brussel
+32 (0)2 229 00 03
+32 (0)2 223 73 31

Tentoonstellingen

MOMENTEEL GEEN TENTOONSTELLINGEN