U bent hier

2020.1 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV2020.1
2020 - 58ste jaargang

Gerelateerde Artikels

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen Tuur en Flup Marinus

Tuur (°1981) en Flup (°1985) Marinus zijn niet enkel broers, het zijn ook broeders in de kunst. Ze hebben hun atelier in een ruimte die deel uitmaakt van een groter complex in Antwerpen waar wp Zimmer huist, dat is een werkplaats waar performers en makers met een open visie en vernieuwend werk een kans krijgen. 

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen Averbode

Averbode, Daar drukte men Zonnekind en Zonnestraal, mijn eerste lievelingstijdschriften. Daar gaf en geeft men ook de onvolprezen Vlaamse Filmpjes uit. Daar vond Ernest Claes zijn bestemming en rustplaats, 

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen Dieric Bouts

Na een restauratie van tien jaar schittert het interieur van de Leuvense Sint-Pieterskerk terug in volle gotische glorie. Zowel het kerkgebouw als een reeks waardevolle kunstwerken in situ zijn meticuleus onder handen genomen. Museum M grijpt de gelegenheid aan om uit te pakken met een innovatieve permanente tentoonstelling in de kerk: Tussen Hemel en Aarde.

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen Kassel Musée de Flandre

Het Musée de Flandre in Cassel belicht de passie van een man voor een bijzonder en destijds populair genre: kerkinterieurs in de Vlaamse en Hollandse schilderkunst van de zestiende en de zeventiende eeuw. Veertig jaar lang heeft deze verzamelaar gewijd aan het samenstellen van zijn collectie, die nu voor het eerst in een museum te zien is.

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

Immaterieel erfgoed leeft in elk van ons, al zijn we ons daar niet altijd van bewust. Duik mee in de wereld van immaterieel erfgoed en ontdek zo fascinerende en soms verrassende tradities en gebruiken in Vlaanderen. Laat je verwonderen door de rijke kennis en kundes die erachter schuilgaan en ontmoet de mensen die deze praktijken beoefenen en beleven.

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen Griet Steyaert

Al meer dan zeven jaar werkt Dr. Griet Steyaert samen met de hele ploeg van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium aan de restauratie van De Aanbidding van Lam Gods. Als één van de weinigen combineert ze die microscopische blik met een wijder zicht op de vijftiende-eeuwse Vlaamse schilderkunst, dankzij een doctoraat in de kunstgeschiedenis. 

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen Guido Gezelle

Guido Gezelle (1830-1899) mag dan een tijdloze naam in de Vlaamse literatuur zijn, bij een jonger publiek heeft de priester-dichter een wat stoffige reputatie. Dat komt misschien door een prangend gebrek aan een frisse hertaling, of doordat Gezelleherdenkingen vaak nostalgisch zijn en hem oneer aandoen als vernieuwer en taaljongleur. 

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen Gaston Eysselinck

De monografie van Marc Dubois over architect Gaston Eysselinck (1907-1953) is het kroonstuk van jarenlang research rond een van de interessantste architecten die in de vorige eeuw in ons land werkzaam was. Die lange vertrouwdheid met werk en persoonlijkheid van Eysselinck laat de auteur toe ze juist in te schatten en een ruim publiek van de waarde ervan te overtuigen.

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen Jan van Eyck

De Gentse dichter-schilder Lucas de Heere liet zijn enthousiasme de vrije loop in de ode die hij schreef over De Aanbidding van het Lam Gods, ter gelegenheid van het drieëntwintigste kapittel van de Orde van het Gulden Vlies in juli 1559. Meer dan vierhonderd jaar later kan de kunstliefhebber intenser dan ooit genieten van de ‘hemelse schat’. 

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen Abstracte kunst

Sinds november vorig jaar is ons land een museum rijker: het Museum voor Abstracte Kunst. Het ligt in de rustige Esseghemstraat in Jette, vlak naast het huis dat René Magritte vierentwintig jaar lang bewoonde en dat nu het René Magrittemuseum huisvest. Twee musea in dezelfde straat; weinig steden die op zoveel weelde prat kunnen gaan