U bent hier

2008.6 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV2008.6
2008 - 46ste jaargang

Gerelateerde Artikels

De norbertijnenabdij van Park is een bijzondere oase, een plek van ingetogenheid, rust en stilte. Een open ruimte met landerijen, dreven, vijvers en weiden, die uitnodigt voor een wandeling. De Parkabdij is echter meer dan een groene long in de stadsrand van Leuven. 

Het Vlaamse wandtapijt was gedurende eeuwen het voornaamste luxe-exportproduct van de Zuidelijke Nederlanden. De Vlaamse wandtapijtenindustrie was gerenommeerd en had een afzet over heel de wereld. 

 

Het in Antwerpen gevestigde kunstenaarscollectief Carla Arocha & Stéphane Schraenen is sterk aanwezig op de Brusselse Biënnale met in situ werk op drie verschillende locaties: het Postsorteercentrum, het station Brussel Centraal en de Nationale Bank. 

Daniël Weinberger (Antwerpen, 1950) studeerde van 1965 tot 1973 Juweel, Mode en Toneelontwerpen aan de Academie voor Schone Kunsten in zijn geboortestad. Hij maakt al sinds de jaren 1960 sieraden. Hij noemt zichzelf “een oude hippie” en iemand die consequent voor zijn geloof uitkomt.

Drie nieuwe stadsmusea staan in de steigers: M in Leuven, STAM in Gent en MAS in Antwerpen. We trokken met tien vragen naar de drie bouwwerven en spraken met geestdriftige conservators die popelen van ongeduld om hun museumdeuren open te zwaaien. Drie steden met evenveel visies en verwachtingen. In dit nummer: M in Leuven. 

Het mag gezegd: aan belangstelling geen gebrek voor de zestigste verjaardag van de Cobrabeweging. In Nederland en Denemarken doen de officiële Cobramusea hun duit in het zakje. Bij ons nemen het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het Paleis voor Schone Kunsten de honneurs waar. 

Kijken naar Karel Dierickx

Laat er geen twijfel over bestaan: het boek Karel Dierickx van uitgeverij Ludion is een kijkboek, op en top. Het zou echter volledig fout zijn het tekstgedeelte als louter bladvulling links te laten liggen. Wel integendeel. Tekst en beeld vormen een onlosmakelijk geheel, met één enkel doel voor ogen: het kijken naar het werk van beeldend kunstenaar Karel Dierickx.