U bent hier

Mudel viert het vijfenzeventigjarige bestaan

 

Zaterdag 11 februari start mudel met de jubileumtentoonstelling 75 jaar museum in Deinze. De expositie schetst de rijkelijke geschiedenis van het museum en toont een selectie van de streekgebonden collectie beeldende kunst en erfgoed. 

 

Op 7 maart 1942 opende het stedelijk Museum voor Schone Kunsten van Latem en Leiestreek de deuren in het neogotische Saverypand. Het museum deelde er het gebouw met de Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze. Om die reden herbergde het gebouw twee afdelingen voor beeldende kunst en erfgoed. Hierbij waren de objecten steeds gerelateerd aan de stad Deinze en de Leiestreek. Doorheen de jaren groeide de collectie verder uit door verschillende schenkingen en vanaf de jaren zestig ontstond de noodzaak om een nieuw museumgebouw op te trekken. Op 28 november 1981 vond de inhuldiging plaats van het moderne gebouw, ontworpen door de architecten Van den Bogaerde, Van Driessche en De Witte. Het instituut heette voortaan Museum van Deinze en de Leiestreek en was het eerste naoorlogse gebouw met een specifieke museumfunctie. Eveneens werd de verzameling van de  Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze in de nieuwe locatie ondergebracht. Vanaf 2016 ging het museum verder onder de naam mudel, een samentrekking van de oude naam. 

 

Museum van Deinze en de Leiestreek, 1982 © Eric Claerhout

 

75 jaar museum in Deinze     

 

De jubileumtentoonstelling exposeert kunstwerken die tot heden ongezien waren voor het publiek, zoals een tekening van Modest Huys. Decennialang zat dit werk verborgen in de reserves van het museum, tot een technisch medewerker de gaaf bewaarde tekening in een kartonnen rol vond.

 

Het museum garandeert het behoud en beheer van de kunstwerken en materialen. Een constante temperatuur, relatieve vochtigheid en verlichting zijn de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle conservatie. Restauraties gebeuren wanneer het werk een ingreep vraagt, zoals een inlijsting of het vernieuwen van de vernislaag. Soms kan de schade te groot zijn, zodat het werk louter een documentaire waarde heeft. De expositie laat een onherstelbaar schilderij zien van Constant Permeke. De kunstenaar voegde bitumen toe aan de verf waardoor de verflagen verdonkeren als het werk veroudert.

 

Bietenzaal, 1982 © Eric Claerhout

 

Elk collectiestuk wordt onder de loep genomen via een uitgebreid onderzoek. Dit proces bestaat uit het opmeten en archiveren van het object. Vervolgens probeert het wetenschappelijk team de functie of de betekenis te achterhalen. Ook de beoordeling van de echtheid is noodzakelijk zodat het kan toegeschreven worden aan een kunstenaar. In 2016 slaagde mudel erin om een pointillistisch landschap met een impressionistisch geschilderd gezicht toe te schrijven aan Yvonne Serruys. Lang bestond er twijfel of het schilderijtje van haar hand was of van haar leermeester Emile Claus.

 

Mudel verzamelt via aankopen, schenkingen en langdurige bruiklenen. De collectie telt meer dan duizend exemplaren en overspant ongeveer tweehonderd jaar kunstgeschiedenis. De focus ligt voornamelijk op werken van de Leieschilders en de vertegenwoordigers van de zogenaamde Latemse school. De afdeling erfgoed omsluit verschillende zaken met volkskundige, archeologische of industriële waarde. De tentoonstelling 75 jaar museum in Deinze zal een selectie aanwinsten tonen van de afgelopen vijftien jaar, waaronder verschillende trapauto’s en andere speeltjes, afkomstig uit de collectie Van Veirdegem-Lingier.  

 

Artikelfoto: 75 jaar museum in Deinze, 2017 © mudel

Benedict Vandaele

Benedict Vandaele is een masterstudent kunstwetenschappen aan de UGent. Hij heeft een bijzondere interesse voor moderne en hedendaagse kunst. Sinds 2015 bestudeert Benedict het oeuvre en het archief van kunstschilder Raoul De Keyser. Als lid van The Mobile and Temporary Studio for Research and Production onderzoekt hij de educatieve activiteiten van de Vereniging van het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent.