U bent hier

Crowdfunding voor Gauguin

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen - Paul Gaugin Suzanne Bambridge

 

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) lanceerden een crowdfundingsactie om Het portret van Suzanne Bambridge van Paul Gauguin te restaureren. Het is een primeur voor België dat een museum gebruik maakt van participatieve financiering. Het doel is om 22.500 euro op te halen. Dat bedrag zal aangevuld worden door het Baillet Latour Fonds tot de nodige 45.000 euro.

 

Het portret van Suzanne Bambridge werd in 1891 in Tahiti geschilderd door Paul Gauguin. Gauguin trok er naartoe om er de nobele wilde te vinden die niet aangetast is door de Europese beschaving. Na het impressionisme wou hij inzetten op het innerlijke, het mysterieuze en al wat los staat van de objectieve werkelijkheid. Het schilderij bevat dan ook een uitzonderlijke iconografie: het is het eerste frontale portret dat de kunstenaar maakte. Doordat de blik subtiel over de schouder van de toeschouwer kijkt, focust Gauguin op de psychologie van Suzanne. Daarnaast valt het onjuiste perspectief en expressief kleurgebruik op. Hij bakent kleuren als vlakken met scherpe contourlijnen af. Het portret van Suzanne Bambridge is eigenlijk een combinatie van vijf kunststromingen: het cloisonnisme, impressionisme, symbolisme, primitivisme en een aanzet tot het fauvisme.

 

Over de restauratieplannen

Het portret van Suzanne Bambridge bleef in Tahiti tot 1912 en werd dan in een privécollectie in Frankrijk opgenomen. Sinds 1923 is het kunstwerk in het bezit van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Voorlopig is het te zien in het Fin-de-Siècle Museum. Omdat het schilderij lange tijd in slechte omstandigheden is bewaard en het uit kwetsbare materialen bestaat, is een restauratie van het werk broodnodig. 

 

Beschadigingen aan het werk

 

De KMSKB zijn een overkoepeling van de museale instellingen Musée Old Masters Museum, het Musée Modern Museum, het Musée Wiertz Museum, het Musée Meunier Museum, het Musée Magritte Museum en het Musée Fin-de-Siècle Museum. Met 20.000 werken van de vijftiende tot de eenentwintigste eeuw bewaren de zes musea de belangrijkste collectie aan beeldende kunsten van ons land. Daarnaast zijn de KMSKB vooral een wetenschappelijke instelling die inzet op onderzoek en deel uitmaakt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Federaal Wetenschapsbeleid. Door crowdfunding te gebruiken, koppelen de KMSKB het wetenschappelijke aan het economische, het culturele en educatieve. Daarmee willen de musea de bewaarfunctie van een museum overschrijden.

 

Dankzij talrijke studies tussen 2008 en 2015 kon men de schade aan de hand van röntgenstralen, ultraviolette straling en de innovatieve multispectrale analyse tot in detail vastleggen. Nu is het tijd om tot actie over te gaan. In 2016 zal men aan de 6 maanden durende behandeling beginnen. Eerdere restauraties blijken het originele doek grondig gewijzigd te hebben. Met de restauratie willen de KMSKB de hand van Gauguin weer aan het licht brengen. De restauratie zal drie vernislagen en eerdere overschilderingen verwijderen om de originele lagen bloot te leggen. Vervolgens zullen de twintigtal plooien, barsten en lacunes aangepakt worden naar het voorbeeld van de originele karakteristieken en kleuren van het schilderij. Een nieuwe beschermlaag moet het 125 jaar oude schilderij van een betere conservatie voorzien.

 

Artikelfoto: Paul Gaugin - Portret van Suzanne Bambridge - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel - foto : J. Geleyns

Meer info op de site van het KMSKB

 

Air Jordan

Laura Arens

Laura Arens is kunstwetenschapper en musicologe. Momenteel zet ze haar studies voort in de Vergelijkende Moderne Letterkunde. In de beeldende kunst is de lange negentiende eeuw haar favoriete periode, voor de muziek is dat de late romantiek.