U bent hier

Van Eyck tot Dürer

Themanummer Van Eyck tot Dürer

Nadat Till-Holger Borchert (conservator Groeningemuseum, Brugge) in 2002 de belangrijke tentoonstelling De eeuw van Jan van Eyck had gemaakt, wilde hij op hetzelfde elan verdergaan. In De eeuw van Jan van Eyck had hij samen met een groep specialisten de invloed die de Vlaamse Primitieven op het zuiden uitgeoefend hadden onderzocht. De weerklank van de Italiaanse renaissance hoeven we niet te onderstrepen, maar dat men ook ten zuiden van de Alpen, of elders in zuiders Europa, onder de indruk was van de vijftiende-eeuwse kunst uit de Bourgondische Nederlanden, is minder belicht. Uitwisseling en beïnvloeding zijn vitale processen, maar vormen struikelblokken voor de veralgemenende kunstgeschiedenis.

Deze keer richt men de blik naar het oosten. Het cultuurfestival Brugge Centraal behandelt de culturele uitwisseling tussen de Nederlanden en Centraal- en Oost-Europa. In de kunsthistorische expo Van Eyck tot Dürer: de Vlaamse Primitieven en Centraal-Europa, 1430-1530 kijkt Borchert samen met zijn medecurator Antje-Fee Köllermann en een team van specialisten naar wat die invloed op kunstvlak precies inhield. Van het huidige Duitsland tot Oostenrijk en Bohemen, van Hongarije tot Transsylvanië, van Polen tot de Hanzesteden en de Baltische regio: alle kwamen onder de invloedssfeer van Van Eyck en co.

Borchert getuigt dat voorheen het nationalisme in sommige landen van Centraal-Europa de wetenschappelijke duiding wat compromitteerde. Men maakte een opdeling tussen nationale en kunsthistorische musea, waardoor collecties met middeleeuwse kunst uit hun context gehaald werden. Landen die opgedeeld werden en voor een autonome koers kozen, hielden er niet echt van om de kunstproductie in een groter geheel onder te brengen. Men zag de oude kunst liever als vruchten van de creativiteit van de prille natie. Kunst houdt zich evenwel niet aan staatkundige grenzen: schetsen en mensen zijn niet lethargisch van aard. Kunstenaars waren mobiel: dezelfde man die beeldhouwde voor de Bourgondische hertog kon zijn geluk beproeven bij de concurrerende broer kilometers verderop.

 

ObuwieNike
OKV-abonnees die in België wonen, moeten geen verzendkosten betalen!