U bent hier

Universiteit Gent

Themanummer Universiteit Gent

In het verhaal van de academische collecties van de Gentse universiteit speelt koning Willem I, die de plak zwaaide van 1815 tot 1830 en zich intens inliet met onderwijspolitiek, een belangrijke rol. Elke universiteit moest volgens een bepaling uit 1816 onder meer voor haar onderwijs in de natuurlijke historie beschikken over 'un cabinet pour l'histoire naturelle des animaux et pour leur anatomie comparée'. In 1817 werd de universiteit van Gent opgericht. Willem I zelf schonk de nieuweling enkele verzamelingen of geld om stukken te kopen.

 De invloed van koning Willem blijkt overduidelijk uit de collecties die hierna aan bod komen. Ze zijn geselecteerd omdat ze organisch verbonden zijn met de kerntaken van de universiteit. Een aantal verzamelingen is aangelegd als een instrument bij het onderwijs. Aan de basis ligt de oude pedagogische gedachte dat aanschouwelijk onderwijs aan de hand van levensechte, tastbare objecten meer aanspreekt dan papieren uiteenzettingen. Andere collecties kwamen tot stand op grond van een wetenschappelijke vraagstelling, bijvoorbeeld om proeven te doen. Ze zijn vaak verbonden met een ondernemende hoogleraar.

 Aan de Universiteit Gent bestaat er geen overkoepelend overzicht van het academisch erfgoed en zijn er voorlopig geen gemeenschappelijke initiatieven voor de universitaire collecties. Iets dergelijks was er wel in 1992, toen de Universiteit Gent 175 jaar bestond en ze bij die gelegenheid uitpakte met haar museale collecties. Een opmerkelijke evolutie van het jongste decennium is dat drie van die collecties onderdak hebben gevonden in Het Pand, het cultureel en congrescentrum van de universiteit. Die Universiteit Gent kan bovendien prat gaan op de eerste voltijdse conservator van een universitair museum in Vlaanderen (Dierkunde); en er is ondertussen een tweede (Geschiedenis van de Wetenschappen). Ik heb op mijn rondgang door de universitaire collecties in Gent overal veel enthousiasme, grote betrokkenheid, ruime kennis van zaken en... weinig middelen ontmoet. Ik heb ook heel veel zin voor de traditie gevoeld. De huidige verantwoordelijken spraken graag over hoe 'hun' collectie is gegroeid en welke (grote) namen van voorgangers erachter schuilgaan. Onvermijdelijk vertonen de archieven ook lacunes en zijn veel geschiedenissen nog niet geschreven. Voer voor proefschriften?

 

Air Max 1 Ultra Flyknit
OKV-abonnees die in België wonen, moeten geen verzendkosten betalen!