U bent hier

Topstukken in Vlaanderen

Topstukken in Vlaanderen
Topstukken in Vlaanderen
Topstukken in Vlaanderen

In 2003 ging het Topstukkendecreet in voege, dat garant staat voor de bescherming van cultuurgoederen in Vlaanderen die van uitzonderlijk belang zijn. Een onafhankelijk werkende Topstukkenraad stelt verschillende thematische lijsten van cultuurgoederen op die als topwerk worden erkend en beschermd. Deze topstukken (en de Topstukkenlijst) komen aan bod in de publicatie ‘Topstukken in Vlaanderen. Gids langs beschermd cultuurgoed’ die deze week als bijlage bij Knack verschijnt. De gids is ook los van Knack te verkrijgen en is het resultaat van een samenwerking tussen het agentschap Kunsten en Erfgoed, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en Lukas. Art in Flanders. Aan de hand van illustraties en begeleidend tekstmateriaal wordt er een keuze van topstukken in Vlaanderen voorgesteld. Als ‘topstukken’ worden niet alleen stukken met kunstwaarde beschermd, maar evenzeer muziekinstrumenten, liedboeken, belangrijke handschriften, wandtapijten en andere objecten.

€6,20