U bent hier

STAM Stadsmuseum Gent

Themanummer STAM Stadsmuseum Gent

Het Gentse stadsmuseum STAM is gevestigd op de Bijloke, een plek met een lang en rijk verleden. Het heterogene karakter van de site met gebouwen uit verschillende periodes, opgetrokken in diverse bouwstijlen, is de perfecte locatie om de complexe en gelaagde geschiedenis van Gent te illustreren.

Het was geen sinecure om in de abdij en het klooster, allebei beschermd, een museum van de eenentwintigste eeuw in te passen. Het STAM heeft een evenwicht gevonden tussen de noden van het museum en de historische waarde van de gebouwen. Restauraties en verbouwingen gebeurden met veel zorg en respect. De nieuwbouw is een uitvoering van wat eeuwen geleden gepland, maar nooit gerealiseerd is, een oude veertiende-eeuwse dichtgemetselde doorgang is geopend en past perfect in het nieuwe tentoonstellingscircuit en de Zaal 1715 ligt precies op de plaats waar de bezoeker de achttiende-eeuwse stad binnenstapt.

Het STAM vertelt het verhaal van Gent chronologisch-historisch onder het motto: van het heden naar het verleden en terug. Daarvoor kan het putten uit de meer dan 17.000 eigen collectiestukken, een verzameling die gestadig is gegroeid vanaf 1833, toen het Gentse stadsbestuur instemde met de plannen voor een oudheidkundig museum. De vaste tentoonstelling is vervolledigd met objecten uit vele andere stedelijke (erfgoed)instellingen, musea, archief- en documentatiecentra en bibliotheken. Topstukken zijn er in overvloed: de befaamde Carolijnse Concessie, het borstbeeld van de jonge Keizer Karel, luxueuze handschriften uit de Sint-Baafs- en Sint-Pietersabdij, oorkonden en charters, merkwaardige steensculpturen uit de twaalfde eeuw, unieke bronzen korenmaten uit de dertiende eeuw, veertiende-eeuwse muurschilderingen en grafplaten, processietoortsen uit de zeventiende eeuw...

Air Zoom Pegasus 33Nike Air Max 200
OKV-abonnees die in België wonen, moeten geen verzendkosten betalen!