U bent hier

Regionale schilderscholen

Themanummer Regionale schilderscholen

Op artistiek gebied was de negentiende eeuw minder doctrinair dan de twintigste. Men gebruikte toen de term 'school' zowel voor volgelingen van een grote kunstenaar als voor kunstenaars die op een bepaalde plaats werkten, min of meer in dezelfde geest, maar wel met dezelfde onderwerpen. Men heeft lange tijd neergekeken op 'regionaal'. De 'grote' kunst was immers iets van en voor de grote (lees: hoge) wereld. Het is de universele kunst, van een paar wijken in de wereld. Vroeger sprak men van hofkunst, nu van recentere paleizen en residenties en oppermachtig lijkende galerieën en veilinghuizen. Het werk van regionale kunstenaars past uiteraard niet in dat plaatje vol glitter.

Het is niet altijd zo geweest. In de Franse kunstgeschiedenis staat de hofkunst eerder centraal. Er was ook maar een enkel hof. In landen als Duitsland en Italië waren er tientallen hoven. Maar zelfs in Frankrijk heeft men er nooit veel moeite mee gehad om het bestaan van regionale, lokale scholen te erkennen. 

In België is de toestand misschien nog meer ingewikkeld. De hofkunst (Bourgondiers, Habsburgers) is hier zeer belangrijk geweest. En die staat nu eenmaal bekend als Vlaamse school met als centra, Brugge, Gent, Brussel en Antwerpen. Die Vlaamse school is de grondslag geweest van de Belgische school, die men na 1830, met alle middelen, in het leven heeft geroepen. Hoewel taal op zichzelf niet veel te maken heeft met houtskool, olieverf, marmer en brons, is een talenkwestie hier de motor geweest van een nieuwe verdeling, ditmaal tussen de cultuurgemeenschappen. Men heeft nu de Nederlandse (vroeger: Vlaamse) en Franstalige cultuur (en dus schilderkunst, film enz.) Maar dat heeft niet geleid tot begrippen als 'School van de Vlaamse Gemeenschap'. Of nog niet?


Inhoud

  • De schilders op de stranden
  • De schilders van het IJzerfront
  • De schilders van de 'dode' stadjes en begijnhoven
  • De schilders van de Leie en de Schelde
  • De schilders van het Vlaamse heuvelland
  • De schilders van het Zoniënwoud
  • De schilders van de heide
  • Praktisch 

 

New BalanceNike
OKV-abonnees die in België wonen, moeten geen verzendkosten betalen!