U bent hier

Mercator

Themanummer Mercator

Eind 2011 kwam de kaart van Vlaanderen uit de collectie van het Antwerpse  Museum  Plantin-Morerus op de Topstukkenlijst van de Vlaamse regering. Die kaart uit 1540 is het werk van Gerard  Mercator en geeft een globaal zicht op de dorpen en steden van het graafschap. De kaart is toen op verschillende bladen gedrukt en nadien samengesteld. Een blad is evenwel verloren gegaan. Eind negentiende eeuw realiseerde de Sint-Niklase  arts en Mercatorverzamelaar Jean van Raemdonck  een facsimile waarbij hij het ontbrekende stuk aanvulde op basis van een Lafreri-atlas.

Gerard  Mercator (1512-1594) werd in Rupelmonde geboren en leefde in Gangelt, 's-Hertogenbosch, Leuven, Antwerpen en  Duisburg.  Het  graafschap Vlaanderen, de hertogdommen Brabant  en Gulik  waren de landen waar hij zijn leven heeft doorgebracht. Het Habsburgse Rijk was de dominante machtsfactor die mee zijn leven heeft beïnvloed. Zijn kaart¬ en globeproducties op zich hadden hem geen topplaats in de wereldgeschiedenis opgeleverd; zijn bijzondere projectietechniek om een globe op een kaart  te projecteren  die daardoor beter bruikbaar is voor de navigatie op zee hebben dat uiteindelijk wel mogelijk gemaakt.

Zijn leven en zijn erfenis zijn werelderfgoed. In de loop van de negentiende eeuw is hij in het pantheon van de grote geleerden uit de zestiende eeuw bijgezet. Tegelijkertijd begon ook de strijd over zijn nationaliteit: Vlaming of Duitser. Tussen 1552 en zijn overlijden in 1594 woonde en werkte  hij in Duisburg en maakte er ook zijn belangrijkste kaarten. De stad waar hij gestorven is, stimuleerde eind negentiende eeuw zijn herdenking.  Ook Vlaanderen herontdekte zijn naam en faam. Die verdienste is vooral op het conto te schrijven van Jean van Raemdonck, antiquarisch geïnteresseerde  en  medestichter van de regionale Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Hij lag ook aan de basis van de eerste wetenschappelijke biografie (in het Frans) over Mercator die in ons land werd gepubliceerd en aan de realisatie van het Mercatorstandbeeld te Rupelmonde.

 

New BalanceAir Jordan 1 GS
OKV-abonnees die in België wonen, moeten geen verzendkosten betalen!