U bent hier

Katoennatie

Themanummer Katoennatie

Waarom via kledij en textiel

In alle beschavingen spelen kledij en textiel voor mensen dezelfde rol.

De primaire functie is uiteraard het lichaam beschermen tegen de ongemakken van de natuur en haar wispelturigheden zoals koude, hitte, regen, wind, vorst, oneffenheden...

Al snel komen echter bovenop deze primaire functionaliteit talloze andere functies die van groter belang worden in de kledijcultuur van iedere beschaving. Deze functies, die ook de dag van vandaag nog het kledijgedrag van mannen en vrouwen bepalen zijn: aanpassing aan de weersomstandigheden, beschermen tegen de ongemakken van de natuur, status, prestige, erkenning van functie, erkenning van sociale positie, ego en zelfvoldoening, wedijver met de medemensen, reliogisteit (religie), militaire erkenning, het bepalen van de pikorde in de groep, vaardigheid, vakkenis, kunst... uiten van kunstzinnigheid, uiting van esthetisch aanvoelen, streven naar schoonheid.

Het is leuk om te ervaren dat in alle beschavingen al deze functies de drijvende krachten waren achter de kledijcultuur. Vandaag vinden wij in onze leefwereld veel terug uit de grote beschavingen die de bakermat vormen van onze cultuur. Samengevat is textiel en kledij altijd, vroeger en nu, een uitingsvorm geweest van de identiteit van de gebruiker en de drager van de weefsels. Textiel was het verlengstuk van karakter en persoonlijkheid.

Onder de bezielende leiding van mijn echtgenote Karine wordt reeds enkele decennia met veel geduld en inzet een tentoonstelling van historishce weefsels uitgebouwd in ons hoofdkwartier.

Vele jaren werd en wordt hard gewerkt door Karine en haar team medewerkers: Antoine De Moor, Chris Verhecken-Lammens, Caroline Dekyndt, Anne Kwaspen en Architectenbureau Robbrecht en Daem.

...

Fernand en Karine HUTS

Voorzitter en vice voorzitter van de groep KATOEN NATIE

Nike Business
OKV-abonnees die in België wonen, moeten geen verzendkosten betalen!