U bent hier

Haute Lecture by Colard Mansion

De naam Colard Mansion wordt een eerste keer vermeld in een Brugs document uit 1457. Hij was dan wellicht nieuw in Brugge, maar het is niet bekend waar hij vandaan kwam. In de jaren die volgden liet Mansion zich kennen als een van de meest prominente boekenondernemers in Brugge. In deze metropool was de boekenwereld toen internationaal gekleurd en onderging er, met de opkomst van de boekdrukkunst, drastische veranderingen. Mansion stond middenin deze wereld, als kopiist, vertaler en bewerker van teksten, boekdrukker en, vooral, boekenondernemer of librariër. Zo speelde hij in op de vraag naar luxueuze boeken – hij vervaardigde echte ‘Haute Lecture’. Onder zijn klanten telde hij de hertogen van Bourgondië en andere leden van stedelijke en aristocratische elites.

In 1484 verdween Mansion even plotseling als hij krap dertig jaar eerder was verschenen, maar in de tussentijd legde hij 24 boeken op zijn drukpers. Hij vervaardigde prachtige Franse edities van de Metamorfosen van de Romeinse dichter Ovidius en van De casibus virorum illustrium van de Italiaanse humanist Giovanni Boccaccio. Hij werkte samen met andere vernieuwers zoals prentmakers en de eerste Engelse boekdrukker William Caxton. Mansion had zeker wel door dat hij en zijn collega’s aan de wieg van een boekenrevolutie stonden. In het eerste werk dat bij hem, als zelfstandig drukker, van de pers rolde, staat het volgende Latijnse colofon: “Primum opus impressum per Colardum Mansion”: het eerste werk gedrukt door Colard Mansion. Zijn bijdrage aan de beginnende boekdrukkunst legde hij zo voor altijd vast.

In de tentoonstelling Haute Lecture by Colard Mansion zijn voor het eerst in de geschiedenis alle edities van Mansion samengebracht. Dit is mogelijk geworden door de nauwe samenwerking tussen de Openbare Bibliotheek Brugge en Musea Brugge. Ook de medewerking van de Bibliothèque Nationale de France in Parijs is van onschatbare waarde geweest. Deze bibliotheek bezit wereldwijd de meest uitgebreide collectie Mansion-incunabelen en participeert met deze verzameling wiegendrukken volop in de tentoonstelling. Haute Lecture is een reis naar de bruisende internationale boekenwereld in het laatmiddeleeuwse Brugge. De expo brengt evenzeer het verhaal van het vallen en opstaan van de beginnende Brugse boekdrukkunst. Boekdrukkers en kunstenaars werkten samen, inspireerden elkaar, behaalden grote successen, maar gingen soms ook gewoon de mist in. In deze tijd van innovatie was Colard Mansion op zoek naar schaalvergroting. Met één been stond Mansion in de manuscriptentraditie, met het andere engageerde hij zich in de ontwikkeling van het gedrukte boek. Een boeiend avontuur.

Anna de Bruyn en Hanna de Vos

SNEAKERSNike Air Max
OKV-abonnees die in België wonen, moeten geen verzendkosten betalen!