U bent hier

Congo en België

Themanummer Congo en België

De grote ontdekkingsreizen in de vijftiende en zestiende eeuw, gevolgd door diverse fases van Europese expansie en kolonisatie in Amerika, Afri­ka en Azië gaven vorm aan een specifieke kunstvorm die men vaak 'ko­loniale kunst' noemt. Koloniale kunst beslaat uiteenlopende periodes en nam diverse vormen aan die allemaal te maken hebben met een specifieke esthetische opvatting en context. Koloniale kunst kan gecreëerd zijn in de vijftiende, negentiende of twintigste eeuw, al naargelang men het gezichts­punt van Latijns-Amerika, België of de Democratische Republiek Congo aanneemt. Toch vertonen deze kunstvorm en zijn kunstenaars enkele ge­meenschappelijke kenmerken. We hebben het dan over hun beschrijving van de natuur en cultuur, eigen aan maatschappijen waarin Europeanen zich onderdompelen of die ze naar hun eigen cultuur wilden plooien en veranderen.

Koloniale kunst kom je dus wereldwijd tegen in diverse regio's zoals Ca­nada, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, vroegere Franse en Engelse kolonies vooral in Afrika en Azië, met notoire voorbeelden in India en Vietnam. Kunst die voortvloeide uit deze ontmoetingen, tegenstellingen, ongelijkheden, scheidingen of interculturaliteit beschouwde men lange tijd als onbeduidend. Ofwel stond ze in de schaduw van nationale kunst — bij­voorbeeld de Belgische, Franse of Engelse kunst — en kreeg ze in het beste geval de stempel van eigenaardig, exotisch, soms zelfs gênant opgedrukt. Ofwel werd ze als minderwaardig beschouwd tegenover de kunst en mate­riële cultuur van gekoloniseerde maatschappijen die zich losmaakten van een metropool en veel aandacht en waardering kregen in de twintigste eeuw.

Het feit dat deze kunst de koloniale propaganda diende en dat ze de beli­chaming was van het kolonialisme en de Europese kijk op gekoloniseerde samenlevingen, droeg ertoe bij dat ze in de geschiedkundige vergeethoek raakte na de dekolonisatie en in het postmoderne tijdperk. Naarmate de tijd verstreek en men meer afstand nam van het verleden slaagde men erin om een kritische analyse te maken van de kolonisatie dankzij wetenschap­pelijk en algemeen onderzoek en dankzij de inzet van diverse groeperin­gen. 

Kobe 11 ELite PEAsics Onitsuka Tiger
OKV-abonnees die in België wonen, moeten geen verzendkosten betalen!