U bent hier

Belgische ambassades

Themanummer Belgische ambassades

Het ontbreekt België niet aan verzamelingen. De collectie van Buitenlandse Zaken, die zo oud is als het land zelf, leidt een haast perfect verborgen bestaan, tenminste voor wie in België verblijft. Men stelt ze niet tentoon in ons land en er bestaan weinig publicaties over. Daar staat tegenover dat die verzameling ertoe bestemd is de ambassades te verfraaien en zodoende de Belgische kunst in het buitenland te promoten.

De collectie Buitenlandse Zaken bekleedt een wat aparte plaats in de reeks kunstverzamelingen die sedert 1830 ontstaan zijn in de centrale instellingen van de staat. Zo bezitten Kamer en Senaat indrukwekkende kunstcollecties, waarover in de voorbije jaren nog nieuwe boeken verschenen. Die verzamelingen zijn, althans gedeeltelijk, toegankelijk voor het publiek. Men kan in dit rijtje ook de kunstcollectie van het Koninklijk Paleis opnemen. Die is zichtbaar tijdens de bezoekperioden en goed gepuliceerd.

Buitenlandse Zaken beschikt niet over een ruimte of een centrale plaats waar het publiek toegang krijgt tot de collectie of een deel ervan. Wel kan Buitenlandse Zaken twee van de mooiste gebouwen in Brussel gebruiken: het Egmontpaleis en Hertoginnedal. Het fraaie Egmontpaleis, de vroegere residentie van de prinsen van Arenberg, een van de grote Europese adellijke families, is welbekend bij de deelnemers aan de vele internationale vergaderingen die er plaatsvinden. 

Ze kunnen daar dan onder andere een aantal wandtapijten uit de zeventiende en achttiende eeuw bewonderen. Voor het grote publiek is het Egmontpaleis zo goed als ontoegankelijk, ook al wegens  de scherpe veiligheidsvoorschriften.

En zo blijft de verzameling, die toch minstens 4.500 stuks omvat, waaronder schilderijen, wandtapijten, werk op papier en sculpturen en sinds recent ook fotografie, mixed media en video, slechts fragmentarisch zichtbaar voor de wereldreizigers met goede contacten in de wereld van de diplomatie, in Belgische ambassades, consulaten en residenties. Maar die verzameling bevestigt wel volledig het belang dat een overheidsinstelling kan hechten aan kunst als communicatiemiddel.

 

 

 

Jade Rasif
OKV-abonnees die in België wonen, moeten geen verzendkosten betalen!