U bent hier

Gruuthusemuseum Brugge (VOLZET)

Locatie

Gruuthusemuseum
Dijver 17 8000 Brugge
België
BE

 

Op zaterdag 29 juni 2019 vanaf 13u30 organiseert de OKV-Club een geleid bezoek aan het vernieuwde Gruuthusemuseum in Brugge. De deelnameprijs bedraagt € 17,00 per persoon (€ 5,00 per persoon voor houders van de Museumpas.

De inschrijving is definitief na inschrijving via de link op deze pagina én betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding 'Gruuthusemuseum', het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

 

 

Voorwaarden
1.Het bezoek, begeleid door een gids, duurt ongeveer anderhalft uur.
2.Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.
3.De betaling dient ten laatste op 19 juni op de rekening van OKV te staan liefst via de link op de pagina van de website. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving.
4.Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 20 juni. Daarna is de betaling definitief.
5.Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
6.Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie.
7.Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.

Adidas Ultra Boost 3.0 Cny