U bent hier

Van Eyck - Een optische revolutie - extra bezoek - VOLZET

De rondleidingen van de OKV-Club op 10 april aan de expo Van Eyck - Een optische revolutie in het MSK Gent, aangekondigd in het decembernummer, zijn volzet. Daarom wordt een extra rondleiding geeorganiseerd op 20 april om 12.30 uur. Snel intekenen is de boodschap. De deelnameprijs bedraagt  €30,00 per peresoon (geen korting met de Museumpas). 

De inschrijving is definitief na inschrijving via de link op deze pagina én betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding ‘Expo Van Eyck 20 april', het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

 

Voorwaarden

  1. Het bezoek, begeleid door een gids, duurt ongeveer anderhalf uur.
  2. Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.​
  3. De betaling dient ten laatste op 15 februari op de rekening van OKV te staan liefst via de link op de pagina van de website. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving. Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 15 februari. Daarna is de betaling definitief.  
  4. Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
  5. Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie.Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.

 

KD VIII Elite HighAir Jordan Retro 4,cheap Air Jordans 4,Nike Air Jordans Retro 4, Air Jordan Shoes