U bent hier

OKV plus 2001.1

OKV plus 2001.1

M o d e  2 0 0 1  La  n d e d / G e l a n d

De mode landt op 26 mei 2001 in  Antwerpen en zal de stad ruim 4 maanden in haar greep houden. Curator Walter Van Beirendonck, toch één van de trendsetters van deze tijd, su perviseert het gebeuren. Kern van het hele gebeuren vormt een pakket van vier tentoonstellingen.

 

Radicals

ANTWERPEN,   SCHELDEKAAIEN  NABIJ  HET  EILANDJE, VAN  26  MEI  TOT  7  OKTOBER  2001

Praktische informatie:Scheldekaaien, Het Eilandje, Open alle dagen van 10 tot 21 uur, Toegang gratis_

_______

 

 Mutilate?, ANTWERPEN,  MUHKA, VAN  26  MEI  TOT  28  AUG USTUS  2001

Mutilate? Stelt vanuit een etnisch-historisch perspectief het fenomeen 'mode' in vraag. Een reis door de geschiedenis van de kleding toont de meest waanzinnige, fascinerende en treffende 'silhouetten', details, accessoires en 'versieringen'.

 

Waarom wil de mens steeds opnieuw zijn uiterlijk aanpassen, veranderen, vervormen, verminken of vernieuwen met 'hulpmiddelen'?  Aan de bocht van de Schelde, met een uniek zicht op de stad aan de stroom toont deze bevreemdende openluchttentoonstelling op 25 roterende  billboards 75 'radicale' beelden va n internationale ontwerpers. Een bezoek aan deze tentoonstelling brengt U meteen in het steeds hipper wordende oude havengebied, aan de rand van het historisch centrum.

 

 Praktische informatie: Museum voor hedendaagse kunst van Antwerpen, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen;Open van dinsdag tot donderdag en van zaterdag tot zondag van 10 tot 17 uur., Vrijdag van 10 tot 21 uur, Gesloten op maandag, Toegangsprijs: 250 BEF, 200 BEF (reductiehouders)

___________

Afbeeldingen: - AFFICHE  MODE  2001, FOTO:  ANTWERPEN   OPEN

                       - WALTER VAN BEIRENDONCK FOTO: ANTWERPEN  OPEN

___________

 

 Emotions, ANTWERPEN,  VOORMALIG  MILITAIR  HOSPITAAL VAN  26  MEI  TOT  7  OKTOBER  2001

'Wat was uw meest intense emotie op het vlak van mode?' Installaties visualiseren de getuigenissen van autoriteiten uit de mode-, film-,  kunst- en designwereld.

Praktische informatie: Voormalig  militair hospitaal Marialei 53 2018 Antwerpen; Open van maandag tot donderdag en van zaterdag tot zondag van 10 tot  17 uur. Vrijdag van 10 tot 21 uur; Toegangsprijs: 250 BE F, 200 BEF (reductiehouders)

 

_______________

 2  women, ANTWERPEN, MOMU  (MODENATIE) VA N  26  MEI  TOT  7  OKTOBER  2001

Het MoMu, in het hart van de oude stad en van de modescene, zou zijn  deuren openen met een tentoonstelling over twee vrouwen die door hun gedrevenheid en authenticiteit de modegeschiedenis van de 20ste eeuw hebben bepaal d: Coco Chanel en Rei Kawabuko.

Maar omwille van vertraging  bij de bouwwerken zal deze expo doorgaan in het voormalig Koninklijk  Paleis op de Meir.

Praktische informatie: MoM u op verplaatsing, Voormalig Koninklijk Paleis 2000 Antwerpen; Open van dinsdag tot donderdag en van zaterdag tot zondagvan 10 tot  17 uur.

Vrijdag van 10 tot 21  uur, Gesloten op maandag, Toegangsprijs: 250 BE F, 200 BEF (reductiehouders)

___________________

Info:: Mode2001-1ijn: 070/23.37.99 Mode2001 fax: 070/23.37.98; E•mail: trade@antwerpen.be; Website: www.mode2001.be

Het is ook mogelijk een 'boarding card' aan te schaffen, waarmee u dan de 4 tentoonstellingen kunt bezoeken. De prijs van deze kaart is 605 BEF, voor reductiehouders 484 BEF.

Afbeelding: - MODE  2001, LANDED/GELAND, FOTO:  ANTWERPEN  OPEN

__________________

De  Bo eddha in de Drakenpoort, ANTWERPEN,  ETNOGRAFISCH  MUSEUM VAN  23  MA ART  TOT  27  JUNI  2001

Longmen is een boeddhistisch grottencomplex nabij de stad Luoyang in de Centraal-Chinese provincie Henan. Longmen betekent letterlijk Drakenpoort.

Deze site vormt met zijn steile rotsoevers langsheen deYi-rivier inderdaad een natuurlijke poort.

In 493 nC koos keizer Xiaowen van de Noordelijke Wei-dynastie de nabijgelegen cultuurstad Luoyang als nieuwe hoofdstad. Tussen de 5de en de 10de eeuw vond er een ongeziene bouw­activiteit plaats aan beide rivieroevers. Niet minder dan 2345 grotten met meer dan 100.000 voorstellingen van de Boeddha werden uitgehouwen in de rots.

De sculptuur van Longmen biedt een overzicht van de vroege Chinese beeldhouwkunst, vanaf de Indische en Centraal-Aziatische invloeden tot de puur Chinese stijl. Ook de evolutie van de architectuur, de kledij, decoratieve elementen en de kalligrafie komen ruim aan bod in de duizenden nissen en beeldhouwwerken. In december 2000 werd Longmen erkend door Unesco als wereld­cultureel erfgoed. Het etnografisch museum ontvangt, als eerste, 54 originele kunstwerken afkomstig uit Longmen. Beelden van Boeddha,  Bodhisattva's, wachters en hemelse nimfen tonen de luister van Longmen. Een stoepa, stenen fragmenten en het afgietsel van een volledige grot versterken het totaalbeeld. Bovendien is er ook de tombe van Anpu te zien, een koopman uit Uzbekistan, die in de 7de eeuw werd begraven. De voorwerpen uit dit graf behoren tot de topstukken van de vermaarde Tang-keramiek.

Praktische informatie: Etnografisch Museum, Suikerrui 19 2000 Antwerpen;Tel: 031220.86.00; Fax: 03/227.08.71

E-mail: etnografisch .museum@antwerpen.be website: www.dma.be/cultuur/etnografisch. museum Open van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur, Gesloten op maandag

Toegangsprijzen: 100  BEF (individueel), 50 BEF (reductiehouders), OKV  korting

___________________________

Kinderen  op  hun  mooist, Het kinderportret  in de Nederlanden   1500 -  1700 , KONINKLIJK MUSEUM  VOOR  SCHONE  KUNSTEN, ANTWERPEN, 22  JANUARI  T/M  21   APRIL  2001

Het kinderportret heeft nergens anders in Europa zo'n grote bloei en verscheidenheid gekend als in de Nederlanden. Voor het eerst wordt nu zo'n omvangrijke overzichtstentoonstelling gewijd aan deze unieke traditie.

In de tentoonstelling zijn circa  80 schitterende portretten opgenomen van beroemde meesters als Rubens, Van Dijck, Verspronck, Ter Borch  en vele anderen. De schilderkunst van de Gouden Eeuw heeft nog steeds onvermoede kwaliteiten. Zo is bij het grote publiek nog relatief onbekend dat het schilderen van kinderportretten een typisch  Nederlandse traditie is. Het kinderportret ontstond tegen het einde van de  15de  eeuw in Vlaanderen. Vanuit Vlaanderen vestigde zich een groot aantal schilders, door geloofsonvrijheid achtervolgd,  in de Noordelijke Nederlanden. Zo namen zij de schilderkunstige traditie en kennis mee.

De grote bloeitijd van het kinderportret ligt in de Gouden Eeuw en in het bijzonder in de Noordelijke Nederlanden ontwikkelden zich veel schilders op dit gebied. Veel  schilderijen zijn zelden of nooit op tentoonstellingen te zien geweest. Ook sieraden, kinderkleding en speelgoed maken deel uit van de tentoonstelling en worden bij de schilderijen gepresenteerd.

Praktische informatie: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplaats 2000 Antwerpen, tel:03/242.04. 16

E-mail: httpJ/www. publiekswerking@kmska.be; Website : www.dma .be/cultuur/kmska.be Open van 10 tot  17 uur Woensdag van 10 tot 21 uur Gesloten op maandag

Toegangsprijzen: 300 BEF (Individueel), 200 BEF (60+, studenten, CJP), 100 BEF (-18) en gratis (-12)

Afbeelding: - CORNELIS  DE VOS, MAGDALENA   DEVOS, 1620, FOTO: CHATSWORTH, DEVONSHIRE COLLECTION

______________________

 Staf  Thomas, De  conservator-arbeider  in  Het  Toreke

Staf Thomas wil niet met mijnheer aangesproken worden. Het is Staf. Ook al rookt hij graag een grote sigaar. Ook al kijken de plaatselijke politici met een scheef oog naar zijn statig bureau waarin een geometrisch abstract ruitenvlak van Francis Vaes de ruimte beheerst. 'Ik werk graag aan mijn bureau,' zegt hij. 'Maar ik zou het hameren en metselen niet willen laten. Ik vind mezelf een arbeider, en op die status ben ik trots.'

Tienen was opeens te klein voor Staf Thomas. Het college was over. Het oproerige blaadje dat hij schreef en bezorgde, hield  hij voor bekeken. Hij spoorde naar Leuven. Hij zou een geëngageerd veearts worden. Zo dacht hij. Een jaar later zat de student in de kunst­geschiedenis. Geen decennium later was hij weer in Tienen. Als ijverige en eigenwijze tor: als conservator, administrator, inven­tarisator en organisator. 'De tijdsspanne tussen afstuderen en conserveren was best spannend,' zegt hij. 'Ik werkte op de bloed­transfusiedienst van het Rode Kruis. Zat op het OCMW achterstallige dossiers uit te vlooien. Gaf  les op een deftig college in Antwerpen. Toonde in de beroepsschool metselaars in spe het spoor van de kunstgeschiedenis. Boeiend. Intensief anders. Verkaste dan naar het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Daar combineerde ik de taak van zaalarbeider met de organisatie van kunstveilingen. Dat deed ik het liefste in die jaren, die combinatie van hoofd en handen. Het is me van pas gekomen ook: zowel bij de verbouwingen van het Toreke als bij  de opbouw van het Suikermuseum kon ik heel goed volgen wat de plannenmakers  voor ogen én de uitvoerders te doen stond.'

In juni 1978 1ag de  weg weer open naar Tienen: 'Ik denk dat ik het statuut van tewerkgestelde werkloze had. Zoiets. Iets vreemds. Iemand moest het  Museum Het Toreke opendoen.  Ik kreeg de sleutel van een leeg huis. Er was geen collectie. Geen inventaris. Geen inrichting.  Niets. De tweede dag werd ik op het stadhuis ontboden.

Ik zou wat administratie opknappen. Me nuttig maken als klerk.  Ik bedankte. Keerde terug naar de kelders van het bestaande onbe­staande museum en beet me vast in onderzoek. Begon ik zonder telefoon, drie maand  later was er een administratief medewerker bij. Na een jaar kwam de eerste tentoonstelling. We brachten Cobra uit  Denemarken naar Tienen. We haalden Roger Raveel binnen. We zorgden voor heibel met actuele kunst.  En ondertussen verzamelden we de historische kunstschatten van Tienen. Zowel religieus, burgerlijk als gallo-romeins. In  1982 begonnen we een opgraving­campagne in de buurt van het station, opgravingen die succesvol bleken en uitmondden in een mooie tentoonstelling met gedegen catalogus: Vicus Tienen. Almaar meer medewerkers vervoegden onze rangen. Lovenswaardige tentoonstellingen  binnen de Europalia's van Spanje en Oostenrijk werden uitgewerkt. Begeleid door wetenschappelijke catalogi. We groeiden. We verwierven naam en faam.  Er was enthousiasme. Inzet. Tot een nieuwe bestuur en een nieuwe schepen van cultuur het stadhuis betrok. De gloed­nieuwe schepen begreep er geen snars van. Tentoonstellingen van actuele kunstenaars werden bevroren. Initiatieven met expansie naar buiten Tienen werden teruggesnoeid.  Het was een harde tijd, geloof me. Ik dacht vaak aan stoppen. Dwaalde langs de oevers van ontgoocheling en verbittering. Dacht erover na eindelijk aan een doctoraat te beginnen. Maar als collectief gooiden we het over een andere boeg. We stonden op een kruispunt, onderzochten de mogelijkheden en besloten de verstarring  aan te grijpen om het museum aan een introspectie te onderwerpen. Het was wennen, jawel. We gingen uitgebreid inventariseren, conserveren. Er kwam een bo ekbinder bij. Een fotograaf. Het Toreke werd fysiek vergroot. Het Regionaal Centrum van het Hageland werd  als bron van onderzoek in het complex opgenomen. Het archief werd geactua­liseerd. Kortom, we legden in die zogenaamd stille jaren de basis van wat het Tiense historische patrimonium te bieden heeft. Zo rolden we voor de onderzoekers van morgen de rode loper uit.'

De toekomst dient zich mooi aan, voorspelt Staf Thomas. 'Na twee koude mandaten, is er een begripvolle schepen. Het Suikermuseum wordt stilaan realiteit en de financiële draagkracht die in het verleden ontoereikend was zal zowel stedelijk als regionaal extra onderbouwd worden. En we willen meer over de taalgrens kijken. We schreven de heem kundige kringen van Waals-Brabant aan en vonden meteen gehoor: wisten ze veel  dat hun  geheugen voor een groot deel opgeslagen ligt in het Regionaal Centrum? We blijven conserveren en inventariseren. We zijn terug aan het graven,letterlijk in het archeologisch erfgoed. En we rijden verder met de schoolbus: we hebben een educatief medewerker, een klaslokaal met alle audiovisuele apparatuur, lespakketten. Met de scholen willen we ook buiten het museum gaan: elke  leerling uit de Tiense basisscholen ziet het museum minstens één keer én ziet Tienen op zijn minst één keer vanuit een andere invalshoek. We ontwikkelen daarom thematische wandelsessies. Het Tienen van mijn vader. Het Tienen van mijn grootvader. Het Tienen van mijn overgrootvader.. .'

Ik vraag hem waar al die initiatieven geboren worden.  Hij zegt,  in alle bescheidenheid: 'Elke dag is er een koffiepauze. ledereen in huis is uitgenodigd. Zo kunnen we kletsen. Over alles en nog wat.

Problemen worden informeel op tafel gegooid. Ideeën worden spontaan geboren. We hebben geen mijnheren nodig. We drijven op enthousiasme.'

PAUL DE MOOR

Afbeelding: - Staf Thomas, Foto Jacques Sonck

____________________________

Ria  Pacquée, MUSEUM VOOR  HEDENDAAGSE  KUNST,  ANTWERPEN NOG  TOT  29  APRIL  2001

De straat is het atelier van Ria  Pacquée. Op haar wandelingen door de stad neemt de kunstenares ontelbare foto's van  ogenschijnlijk triviale, alledaagse dingen. Na  een strenge selectie worden ze bijeengebracht in een perfect visueel beeld.

De zoektocht naar het juiste beeld is voor Pacquée even belangrijk als het maken ervan.  Maar ook de typische volkstuintjes en kerkhoven zijn geliefde plekken. De dagdagelijkse wandeling wordt tenslotte een reisdoel op zich.

De problematiek van het 'zijn': identiteit en individualisme,  verlies en vergankelijkheid, zijn steeds weerkerende thema's in het oeuvre van Ria Pacquée.Op deze tentoonstelling wordt vooral werk van de laatste vijf jaren getoond, foto's en enkele video's als aansluiting bij het fotografische werk.

Afbeelding: -RIA  PACQUÉE, FOTO: MUHKA

_______________________

Berlinde  De  Bruyckere  'En alles is aaneen-genaaid',  MUSEUM  VOOR  HEDENDAAGSE  KUNST,   ANTWE RPEN,   NOG  TOT  29  APRIL  2001

Dualiteiten als liefde en lijden, dreiging en bescherming, leven en dood, zijn constanten in het oeuvre van Berlinde De Bruyckere.

De kunstenares gebruikt sinds  het begin van de jaren negentig dekens als materiaal voor haar installaties en sculpturen. Wollen dekens bedekken en beschermen.  Maar behalve warmte en geborgenheid, symboliseren ze voor de kunstenares ook kwetsbaarheid bij koude, ziekte, rampen en oorlogen: beelden van landen waar de bevolking vlucht, schuilt of verkleumt, zoals ze ons via de media elke dag bereiken. Daar tegenover staat dat een te veel aan geborgenheid kan  leiden tot verstikking en zelfverlies.

De werken die Berlinde De Bruyckere in het Muhka exposeert zijn onderling sterk verschillend.  De titel van de tentoonstelling 'En alles is aaneen-genaaid' wijst op een eenheid van materiaalkeuze die de driedimensionale werken met elkaar verbindt: met name de deken.

In deze context refereert het deken aan het 'vrouwelijke', wat in fel contrast staat tot het mannelijke wreedaardige element dat in alle werken aanwezig is.

 Praktische informatie: Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen Leuvenstraat 32 2000 Antwerpen Tel: 03/238.59.60 e-mail: muhka@skynet.be website.www.muhka.be

Educatieve dienst: Peggy Saey, Marijke Van Eeckhout, Nine Verschueren

Open van dinsdag tot zondag van 10 tot  17 uur, Gesloten op maandag, Toegangsprijzen: 150 BEF (individueel) en 100 BEF (reductiehouders)

____________________________

Antwerpse volksfiguren.  Over lange Sander, Zotte Rik en  vele anderen, ANTWERPEN,  VOLKSKUNDEMUSEUM NOG  TOT  25  MAART  2001

Namen als Lange Sander, Zotte Rik of Janneke de Zolderzeiker klinken de Antwerpenaar vertrouwd in de oren door de vele anekdotes die overgeleverd werden.

Figuren als Scheerdyck, Blinde Kobe en Blinde Mus  of Sipido zijn min der bekend. Zij groeiden op in de armere stadswijken van Antwerpen. Om in hun bestaan te voorzien werden zij bedelaar, leurder of straatmuzikant. Hun leven aan de rand van de marginaliteit en hun fysieke uiterlijk maakten hen tot mikpunt van de straatjeugd. Zij hielden zich meestal op in hun eigen vertrouwde buurt of hadden een vaste plaats op de  Meir of de De Keyzerlei.

De nadruk ligt in deze tentoonstelling voornamelijk op de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog zijn vele van deze volksfiguren uit het straatbeeld verdwenen door de betere sociale opvang en de sterkere commercialisering van de handel.

 

Praktische informatie: Volkskundemuseum, Gildekamersstraat 2-6 2000 Antwerpen; Tel: 03/220.86.66,Fax: 031220.83.68

Educatieve dienst: Kristien de Waal,  e-mail: patricia.mailto:vansummeren@cs.antwerpen.be Open van dinsdag tot zondag van 10 tot  17 uur Gesloten op maandag

Toegangsprijs:  100 BEF, 50 BEF (reductiehouders), gratis (bewoners van Antwerpen)

 

Afbeelding: - ANTWERPSE VOLKSFIGUREN. OVER LANGE SANDER. ZOTTE RIK   EN  VELE  ANDEREN, FOTO:  VOLKSKUNDEMUSEUM ANTWERPEN

_______________________________

De weg naar de Hemel  -  Reliekverering in de  Middeleeuwen.   - CATHARIJNENCONVENT, NOG  TOT  22  APRIL  2001

In de Middeleeuwen waren heiligen in het dagelijkse leven van wezenlijk belang. Een heilige had zijn leven en sterven in dienst van God gesteld en was na zijn dood heilig verklaard.    

Vaak waren  heiligen martelaren geweest: mensen  die om hun  geloof niet af te vallen  lichamelijke martelingen en vaak ook de  dood hadden ondergaan. Zij konden, door net als Christus te sterven voor hun  geloof, in de Hemel voorspreker zijn.      

Zij werden vereerd door de aanbidding van de overblijfselen van hun lichaam. Deze relieken kenden een duidelijke hiërarchie. Er waren primaire relieken, zoals botten, tanden, haren en nagels. Tot de secundaire relieken behoorden voorwerpen, nauw verbonden met de heilige, zoals aarde uit het graf en stukjes van kleding. Tertiare  relieken zijn doekjes van diegenen die het lichaam van heiligen hebben aangeraakt.

Deze overblijfselen werden in reliekhouders bewaard, vaak prachtig versierd en nu van onschatbare waarde.           

Deze tentoonstelling, die  doorgaat op twee locaties, probeert een   overzicht te geven van de reliekverering in de Nederlanden.  

In Amsterdam is de internationale ontwikkeling van reliekhouders te zien, terwijl het accent in Utrecht op de Nederlanden ligt.        

Onnodig te zeggen wellicht  dat de tentoongestelde voorwerpen stuk voor stuk tot het beste behoren van wat er rond deze materie te bekijken valt.  

Praktische informatie: - Nieuwe Kerk, Dam Amsterdam; Tel: 0031/ 20/638.69.09 Open dagelijks van 10 tot 18 uur, donderdag tot 22 uur

                                   - Museum Catharijnenconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht; Tel: 0031.30/231.72.96 Open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur, op zaterdagen en zondagen van 11 tot  17 uur Gesloten op maandag

Algemene informatie Website: www.dewegnaardehemel .nl (zéér mooie website)   Let op de verschillende openingstijden!

________________________

Maurits,  prins  van  Oranje, AMSTERDAM,  RIJKSMUSEUM AMSTERDAM,  NIEUWE   KERK  - UTRECHT      NOG  TOT  18  MA ART 2001

Het is voor de eerste keer dat er een overzichtstentoonstelling wordt georganiseerd rondom deze belangrijke figuur uit de Nederlandse geschiedenis.

Aa nleiding is het feit dat het in 2000 precies 400 jaar geleden is dat de Slag bij  Nieuwpoort heeft plaatsgevonden. Getoond worden de vele persoonlijke herinneringen aan Maurits (1568-1625), zoals indrukwekkende veldslagen, gouden harnassen, prachtige portretten, exotische beesten, land-  en zeekaarten en rijk geïllustreerde manuscripten. Zijn belangrijke rol en betekenis op het gebied van oorlogvoering, nationale en internationale politiek, het hofleven en de overzeese   expansie krijgen speciale aandacht.

Afbeelding: -  MAURITS, PRINS VAN ORANJE, FOTO: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Praktische informatie : Rijksmuseum Hobbemastraat 19, 1070 DN Amsterdam; Tel: 0031.20/674.71.71; Fax:0031.20/674.70.01

E-mail:pressoffice@rijksmuseum.nl; Website:www.rijksmuseum.nl Open dagelijks van 10 tot 17 uur Toegangprijzen: 15 gulden, 7,50 gulden (reductiehouders)

__________________________ 

Vensters  op  Brugge, Vijf  eeuwen  leef-  en  wooncultuur  (1400 -1900), GRUUTHUSEMUSEUM,   BRUGGE VERLENGD  TOT  31   MEI  2001

In een inleidende ruimte krijgt de bezoeker een beeld van de stad Brugge en haar evolutie aan de hand van cartografisch materiaal en de oudste stadgezichten, met de nadruk op de 15de en 16de eeuw.

Dan  wordt hij langs  een reeks interieurconstructies geleid. Deze zijn hoofdzakelijk opgebouwd met voorwerpen uit de verzameling van het Gruuthusemuseum zelf en aangevuld met enkele objecten uit andere museumcollecties, waaronder die  van het Museum voor Volkskunde. Meubilair, wandtapijten, muziekinstrumenten,schilderijen, edelsmeedwerk, tin,  aardewerk, ... stofferen de decors.

Praktische informatie:Gruuthusemuseum Dijver 12, 8000 Brugge Tel 050/44.87.1 1, fax 050/44.87.78

E-mail: musea@brugge.be; Website: www.brugge. be/VOB Dagelijks open van 9u30 tot 17 uur Vanaf 10 oktober op dinsdag gesloten Toegangsprijs: 200 BEF (individueel),  150 BEF (reductiehouders), 100  BEF (scholen), 400 BEF  (gezinnen).

Afbeelding: - VENSTERS OP  BRUGGE FOTO:GRUUTHUSEMUSEUM. BRUGGE

________________________________

Beestige  Buren - Dieren  in  de  stad   KONINKLIJK   BELGISCH   INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN ,  BRUSSEL

Hoe vreemd het ook klinkt, Brussel heeft een rijke fauna en flora en is de natuurlijke biotoop voor een heleboel dieren waarvan we het bestaan niet vermoeden.

De expositiezalen worden omgebouwd tot een gigantische interactieve ruimte waar heel wat te ontdekken valt.  Theoretische materie wordt met veel fantasie en verbeelding in gekleed.

Aanraken, proberen en ontdekken zijn hier  de codewoorden.

Praktische informatie: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Vautierstraat 29, 1000 Brussel Tel 02/627.42.27, fax 02/646.44.66

E-mail: educa@kbinirsnb.be Educatieve dienst: Hugo Vandendries

Website: http://www.natuurwetensschappen.nets Open van dinsdag tot vrijdag van 9u30 tot  16u45 en op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur Gesloten op maandag

Toegangsprijs: 250 BEF (individueel), 200 BEF (reductiehouders), 150 BEF (jongerengroepen), gratis (leerkrachten, eerste woensdag van de maand om 13 uur)

Afbeelding: BEESTIGE  BUREN.  DIEREN IN  DE  STAD. FOTO:  KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN, BRUSSEL

________________________

Brussel  en de  overwelving  van  de  Zenne BRUSSEL ,  KONIN KLIJKE   BIBLIOTHEEK VAN  BELGIE NOG  TOT  18  FEBRUARI  2001

Brussel vertoonde in het midden van de 19de eeuw weinig opvallende veranderingen in vergelijking met de Middeleeuwen. De Belgische hoofdstad wordt doorkruist door een rivier, de Zenne.

In de 19de eeuw zorgen de groeiende industrialisatie en de over­bevolking voor ernstige problemen inzake milieuverontreiniging. De gevolgen hiervan waren ernstig. Overstromingen, verschillende cholera-epidernies en zeer ongezonde leefomstandigheden kwamen steeds vaker voor. De overheid  besloot in te grijpen en de Zenne te overdekken. Meteen werd de volledige binnenstad heraangelegd. Grote boulevards met statige herenhuizen en hotels werden aangelegd. In 1871 wordt de overwelving ingehuldigd, ook al is de stad dan in allerlei financiële schandalen verwikkeld. Aan de hand van documenten, kaarten en foto's wordt deze belangrijke episode uit de Brusselse geschiedenis verduidelijkt. Meteen ook een gelegenheid voor de Afdeling Kaarten en Plannen om een aanta l zeldzame  stukken te tonen.

Praktische informatie:Koninklijke Bi bliotheek van België Houyouxgalerij Kunstberg 1000 Brussel 02/5 19.53.55 Open van maandag tot zaterdag van 12 tot  17 uur Gesloten op zondag Toegang gratis

Afbeelding:BRUSSEL  EN  DE OVERWELVING VAN DE ZENNE, FOTO'  BRUSSEL. KBB

_________________________

Marcel  Broodthaers BRUSSEL , PALEIS  VOOR  SCHONE KUNSTEN, VAN  9  MAART  TOT  10  JUNI  2001

Naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag van het overlijden van Marcel Broodthaers organiseert de Vereniging voor Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten de eerste grote overzichtstentoonstelling van deze baanbrekende kunstenaar in ons land.

De tentoonstelling wil een ruime keuze tonen van Broodthaers' meest betekenisvolle  werken - poëzie, teksten, objecten, sculpturen, foto's, platen, in stallaties, film - en dia projecties -, waarbij getracht wordt het pubiek een kans  te geven de ganse complexiteit van deze kunstenaar te beleven en aan de hand van deze ervaring de kunst van de 20ste eeuw en onze tijd beter te kunnen begrijpen.

Een bijzondere aandacht zal worden gevestigd op de problematiek en eveneens op de tegenstrijdigheden bij het tonen van dit diep­gaand poëtisch en politiek werk in een actuele  museale context.

Praktische informatie: Paleis voor Schone Kunsten Ravensteinstraat 23 1000 Brussel tel: (02) 507 84 69 fax:  (02) 511 OS 89

e-mail: expopba@netpoint.be Website: http://www.expo-psk.be Open van dinsdag tot zondag Gesloten op maandag Toegangsprijs: 350 BEF

Reductieprijzen: 300 BEF (60+), 250 BEF (groepen), 200 BEF (studenten, 26j, werklozen) en 150 BEF (schoolgroepen)

_________________________ 

G r i e k s e  G o d e n  e n  H e l d e n - D O R D R E C H T S M U S E U M , D O R D R E C H T, V A N 4 F E B R U A R I T O T  6 M E I   2 0 0 1
D e avonturen van Odysseus, de escapades van Zeus en andere Olympische goden, heldendaden van Achilles en Heracles, triomfen van Alexander de Grote.
De namen en verhalen uit de klassieke oudheid spreken tot de verbeelding, ook nu nog. In de 16de en 17de eeuw ontleenden Nederlandse kunstenaars hun voorstellingen vooral aan de boeken van antieke schrijvers als Homerus, Ovidius en Verg ilius. Ovidius' beroemde 'Metamorfosen' stond zelfs bekend als schildersbijbel. Voor het eerst wordt een expositie van Nederlandse schilderkunst gehouden waarin de Griekse oudheid centraal staat. Binnen dat thema is de diversiteit groot. Naast populaire onderwerpen komen
ook uiterst zelden afgebeelde mythen aan bod. Een zeer aparte groep vormen de historische portretten van burgers in de rol van mythologische figuren.
Op deze tentoonstelling zijn zowel Noord-als Zuid-Nederlandse kunstenaars ruim vertegenwoordigd. Zo zullen werken van Rembrandt, Ferdinand Bol en Jan Steen te zien zijn naast die van Rubens, Brueghel en Van Dijck. Behalve zo'n 80 schilderijen zijn ruim 40 prenten te zien.
 
Afbeelding: GRIEKSE GODEN EN HELDEN, FOTO:DORDRECHTS MUSEUM
 
Praktische informatie: Dordrechts Museum, Museumstraat 40  3311 XP  Dordrecht, Tel. 0031 78/648.21.48.

Website: www.museum.dordt.nl  Open van dinsdag tot zondag van 11 tot 17 uur  Gesloten op maandag   Toegangsprijzen: 15 gulden (individueel), 12 gulden (reductiehouders en groepen) en gratis (-6-jaar)

____________________

Sebastian Schutyser  - Mali Portraits, E V E R G E M - S L E I D I N G E , C C S T R O M I N G, N O G T O T 2 5 F E B R U A R I 2 0 0 1
Sebastian Schutyser bracht zijn kinderjaren door in het toenmalige Zaïre. Na zijn studies Politieke Wetenschappen ging hij fotografie studeren.
Voor de reeks Mali Portraits, zijn afstudeerwerk, trok Sebastian een aantal maanden met de fiets door het binnenland van het West Afrikaanse Mali.
 
Praktische informatie: Cultureel Centrum Stroming, Weststraat 31  9940 Evergem-Sieidinge  Tel: 09/358.51 .00  Fax: 09/357.55. 15; E-mail: cultureel.centrum@evergem.be

Toegang gratis

Afbeelding: - SEBASTIAN SCHUTYSER MAli  PORTRAlTS, FOTO:  S.  SCHUTYSER

___________________________

My  name  is  Bont, MUSEUM VOOR  IN DUSTRIELE  ARCHEOLOGIE  EN  TEXTIEL, GENT  , NOG  TOT  15   APRIL  2001

Het Miat werpt deze winter een blik achter de schermen van wat nog steeds beschouwd wordt als het oudste kledingstuk van de mensheid, namelijk bont.

Zowel in de Bijbel als op afbeeldingen van oude beschavingen kan men al aanwijzingen voor het gebruik van bont terugvinden. Aanvankelijk was het een louter praktisch kledingstuk, later eerder een statussymbool. Dat bleef zo tot in de jaren '60, wanneer het dragen van bont een onderwerp werd van ethische discussies.

In de jaren '70  dwingen verschillende dierenbeschermingsorgani­saties wereldwijd morele discussies af door aanklachten en tv-beel­den van gruwelijke slachtingen. Een discussie die tot op vandaag wordt gevoerd. Het gevolg hiervan is dat het ambacht van bontwerker ook steeds meer in vraag wordt gesteld.

Praktische informatie: Museum voor Industriële Archeologie en Textiel Minnemeers 9  9000 Gent; Tel. 09/223.59.69, Fax. 09/233.07.39  Open van dinsdag tot zondag van 9.30 tot  17 uur Maandag gesloten

Afbeelding: - FOTO  UIT CATALOOG  VAN BONTWERKER-WOLFF BRUUSEL,  1910-1911, FOTO: MIAT

_____________________________

Bric  a  Brac    GENT,  MUSEUM  DR.GUISLAIN NOG  TOT  1 8  MAART  2001

Is iemand die psychisch ziek is in staat kunst te maken? Er bestaat een grote interesse in  het beeldend werk van mensen die vroeger enkel op de creatieve dienst van een instelling terechtkonden.

Op  de tentoonstelling is werk te zien van volwassen mentaal gehandicapten, uit het atelier 'La Pommeraie' in het Waalse dorpje Ellignies-Sainte-Anne. Het werk dat in het atelier gemaakt wordt is van een uitzonderlijk hoge kwaliteit.

Onder de bezoekers van het atelier was er ook de vorig jaar overleden Paul Duhem. Zijn werk, zeker de wijze waarop hij de gezichten tekent, maakte en maakt nog steeds grote indruk. Onlangs was er zelfs een tentoonstelling van hem in Stockholm.

Praktische informatie:Museum  Dr.Guislain J.Guislainstraat 43  9000 Gent; Tel: 09/216.35.95    Fax: 09/216.35.35   Educatieve dienst: Alexander Cockhuyt, Nele Vertrist                >

E-mail: museum.dr.guislain@fracarita.org    Website: www.fracarita.org/nl/europa/belgie/museum Open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17uur en van zaterdag tot zondag van 13 tot 17 uur Toegangsprijzen: 200 BEF, 100BEF (reductie)

Afbeeldingen: - HUGUES JOLY OLIE OP DOEK, 1999 FOTO:GENT,MUSEUM DR.GUISLAIN

                      _ PA2UL DUHEM OLIE OP KARTON,FOTO:GENT, MUSEUM DR. GUISLAIN

______________________________

He t  oorkussen  van  de  Melancholie - MUSEUM  VOOR  SCHONE  KUNSTEN,  GENT,  NOG  TOT  25   FEBRUARI  2001

Melancholie is meer dan een geromantiseerd cliché. Kunstenaars uit heden en verleden gebruiken beelden die bij de toeschouwer 'de leegte' oproepen.

Metaforen en symboliek zorgen tegelijk voor een spanningsgevoel tussen aan- en afwezigheid: schaduw, spiegeling, verval, verlangen, dood, ...

De tentoonstelling wil inzicht bieden in de wijze waarop kunstenaars uit verleden en heden vorm hebben gegeven aan dit levensgevoel. Beeldende kunstenaars hebben altijd gezocht om visueel invulling te geven aan hun  beeldvorming van de melancholie.

Met werken van onder meer Odilon Redon, Charles-François Daubigny, Leon Spilliaert en René Magritte, maar ook van Dirk Braeckman, Andy Warhol en Lili Dujouri.

Praktische informatie: -Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark 9000 Gent   Tel: 09/222.17.03  Fax: 09/221.60.15

Educatieve dienst: Paula Dumont  E-mail: museum.msk@gent.be Website:http://www.finearts.museum.gent.beOpen van dinsdag tot en met zondag van 9.30 tot 17 uur. Gesloten op maandag. Toegangsprijzen nog niet gekend.

AFBEELDING:GERHARD RICHTER PYRAMIDE,1966, FOTO:DIRK PAUWELS,SMAK GENT.

____________________________________

Luc  Tuymans - GENT,  SMAK ,NOG  TOT  25  MAART  2001

Aan de basis van Tuymans' oeuvre ligt de ontkenning van de mogelijkheid van een originele productie.

'Alles bestaat al, er bestaat geen origineel  beeld,  elk  beeld  is ook onvolledig,  is het resultaat van een ander. Je kunt dat beeld bij het schilderen proberen te grijpen, maar precies daardoor vervals je het weer'. Deze woorden sprak Tuymans in 1997.

Het merendeel van zijn schilderijen ontstaat uit een bestaand beeld, een foto, een filmstill of een herinnering. Opvallend daarbij is dat Tuymans geen virtuositeit nastreeft.

Zijn kleuren zijn bleek en zijn compositie eenvoudig. Heel belangrijk is dat zijn werk niet los kan staan van een bijbehorende commentaar. Daardoor wordt Tuymans  meteen zijn

eigen criticus.  Een logisch gevolg hiervan is ook, dat de betekenis van zijn werken  belangrijker is dan  het beeld. Daardoor kon hij recent ook de Calvarie van Christus aanpakken, een reeks waarbij het verhaal genoegzaam bekend is. Op voorstel van het SMAK wordt Luc Tuymans dit jaar ook afgevaardigd  naar de Biënnale van Venetië.

AFBEELDING: - LUC TUYMANS HIMMLER,  1999, FOTO:  FELIX TIRRY

______________________________

Raoul  De  Keyzer - GEN T,   SMAK , NOG  TOT  25  MAART  2001

Na  een periode van twijfelen tussen schilderen en correspondent in de beeldende kunst, besloot Raoul de Keyzer zich in 1963 voluit op het pad van de schilderkunst te wagen.

Maar ook dan nog combineerde hij zijn artistieke werk met allerhande nevenactiviteiten. In zekere zin was hij dus  een 'zondagsschilder'. Aanvankelijk werd hij steeds vergeleken met Roger Raveel, hoewel de Keyzer van meet af aan de invloed van de Amerikaanse laatmodernisten onderging. In de jaren '70 evolueerde hij naar het post-minimalisme  om in de jaren '80 en '90 de actualiteit te blijven volgen. Het werk van Raoul De Keyzer wordt internationaal steeds geciteerd op belangrijke internationale tentoonstellingen waarop de status van de schilderkunst in het licht van nieuwe ontwikkelingen wordt bekeken.

Praktische informatie: - SMAK Citadelpark, 9000 Gent Tel: 09/221.1 7.03  Fax: 09/221.71.09 ; E-mail: museum.smak@gent.be

Open van dinsdag tot zondag van 10tot 18 uur  Gesloten op maandag Toegangsprijs: 200 BEF Reductieprijzen: 150 BEF (groepen en reductiehouders), 100  BEF (schoolgroepen)

______________________________

Christian  Dior - STEDELIJK MODEMUSEUM ,  HASSE LT VAN   28  JANUARI  TOT  30  JUNI   2001

In het voorjaar van 2001 wijdt het Modemuseum een tentoonstelling aan het werk van Christian Dior.

Deze legendarische ontwerper veranderde in 1947 het modebeeld drastisch met zijn 'ligne corolle', een wervelende rok  met een stofwijdte van zo'n 20 meter. Hiermee kwam een einde aan de eenvoudige en functionele mode van de jaren '30  en '40. Dior  putte zijn inspiratie uit de Belle Epoque met de opvallende boezems en ruisende rokken, en construeerde zijn jurken als een gietvorm rond het vrouwenlichaam. Ta ille, boezem en de heupen werden daarbij extra geaccentueerd. In Amerika werd zijn ontwerp meteen 'New Look' gedoopt. In oktober 1957 sterft Dior op het toppunt van zijn roem, hij is dan 56 jaar oud. Hij wordt opgevolgd door Yves Saint Laurent,die op dat moment slechts 20 jaar oud is. Achtereenvolgens ontwerpen dan nog Marc Bohan, Gianfranco Ferré en John Galliano voor het huis.

AFBEELDING:- CHRISTIAN  DIOR, MODESET TRAVAUX FOTO:  AMERICA ANNEMIE

                     - CHRISTIAN  DIOR,  NEW LOOK, 1947, FOTO: AMERICA ANNEMIE

Praktische informatie: Stedelijk Museum Hasselt  Gasthuisstraat 11  3500 Hasselt; Tel: 01 1/23.96.21, Fax: 011/22.10.66  Educatieve dienst: Colette Coenegrachts, Marleen Vlayen  Open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur,  zaterdag en zondag van 13 tot  17 uur. Vanaf april van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur. Gesloten op maandag

Toegangsprijzen: 200 BEF (individ ueel), 150 BEF (reductiehouders), 70 BEF (scholen) en gratis (-12 j) Reservatie voor groepen enkel op 011 /23.95.42

___________________________________

Settecento : de eeuw van Tiepolo - PA L E I S  V O O R  S C H O N E K U N S T E N , R I J S E L, N O G  T O T  3 0  A P R I L  2 0 0 0
Met betrekking tot de Italiaanse schilderkunst van de 18de eeuw werden tot voor kort slechts kunstenaars als Tiepolo, Canaletto en Guardi vermeld.
Daarmee bleven heel wat kunstenaars met uiteenlopende talenten, wier uitstraling nochtans over heel Europa reikte, in de schaduw.
De tentoonstel ling is een opvolger van de grote Seicento-expositie die in 1988 werd gepresenteerd in de Galeries Nationales du Grand Palais.
Het is helemaal niet de bedoeling een overzicht te geven van de 18de eeuwse Italiaanse schilderkunst of om een bloemlezing uit de grote collecties te tonen.
De werken werden gekozen op hun kwaliteit en hun belang. Alle aspecten van de 18de eeuwse Italiaanse kunst komen aan bod. Genres zoals de veduta, het decor, genretaferelen, geschiedkundige taferelen uit zowat alle Italiaanse scholen vormen samen een bont geheel .
Enerzijds is deze tentoonstelling dus een verzameling van schilderijen uit het Italië van de 18de eeuw en vertelt ze tussen de regels door hoe deze schilderkunst in een tijdspanne van drie eeuwen in Frankrijk werd onthaald, anderzijds verenigt ze een aantal zeer hoogwaardige - maar vaak weinig bekende kunstwerken die over heel Frankrijk zijn verspreid.
 

Praktische informatie: - Palais des Beaux Arts  Place de la République  59000 LiLLe; Tel: 0033.3/20.06.78.00; Fax: 0033.3/20.06.78.23

Open op maandag van 14 tot 18 uur, vrijdag van 10 tot  19 uur en woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur Gesloten op dinsdag

Toegangsprijs: 30 FF, 20 FF (reductiehouders)

__________________________________

Het  avant-gardemeubel in  de  XXste  eeuw - VENETIAANSE  GAANDERIJEN, OOSTENDE NOG  TOT  11   MA ART  2001

Een staalkaart van het modernisme, dat wil deze tentoonstelling u bieden. Meer dan 100 stoelen, zitmeubelen en objecten zijn er te zien.

Eigen  aan deze meubelen is dat zij op het ogenblik van hun ontwerp stuk voor stuk heel  erg vernieuwend waren, zeker wat de vorm, de functie en het materiaal aangaat.

Al die jaren later hebben ze nog steeds niets aan vooruitstrevendheid ingeboet. Uiteraard ontbreken de klinkende namen niet. Rietveld,Le Corbusier, Mackintosch, Pesce, Sotsass, Aalto ... Geen van allen hebben ze nog introductie nodig. Hun tijdloze ontwerpen spreken voor zich.

Praktisch informatie: - Venetiaanse gaanderijen  Hoek Zeedijk-Parijsstraat  8400 Oostende; Tel: 059/80.55.00  Fax: 059/5 1.68.62

Open dagelijks van 14 tot 18 uur Toegangsprijs:  100 BEF (individueel), 50 BEF (reductiehouders) en 30 BEF (15-18 jaar)

AFBEELDINGEN: - RED   AND   BLUE, GERRIT RIETVELD, FOTO:  MARIO CARRIER!

                          - UPS, GAETANO PESCE, FOTO: TOERISTISCHE DIENST  OOSTENDE

_______________________________

Het  museum  afgestoft - KONINKLIJK MUSEUM  VOOR  MIDDEN  AFRIKA, NOG  TOT  24  JUNI  2001

Het Koninklijk Museum voor Midden Afrika eindelijk afgestoft? De nieuwe aanpak is anders best veelbelovend. Voor de allereerste keer in de geschiedenis van het museum wordt de collectie kritisch bekeken. En  de kritiek is niet mals.

Al een eeuw kijkt men met een koloniale  blik naar Afrika en heeft men vanuit die  invalshoek de collecties opgebouwd. Elk stuk wordt met een typische diagnostische blik bekeken, vaak louter op uiter­lijke kenmerken, zodat het mooi past in één of andere deelverza­meling. Maar zelden leren we iets over de bredere context. Wie  was het volk achter het voorwerp? Eigenlijk was dat ook nooit mogelijk, daar het steeds westerlingen zijn geweest die zich over de opstel­lingen hebben gebogen. In het beste geval krijg je dan een westerse interpretatie van Afrikaanse kunst. Trouwens, kunst? Is wat in dit museum te zien  is eigenlijk wel kunst? Of  maken wij dat ervan? Vaak zijn het alledaagse gebruiksvoorwerpen, die veeleer een antropologisch dan een esthetisch verhaal te vertellen hebben. Toch staat esthetiek al decennia voorop bij dit soort collecties. Men kan  zeggen dat met de tentoonstelling 'Exit Congo' deze spiraal  doorbroken is. Door de voorwerpen te confronteren met werk van hedendaagse kunstenaars ontstond een zeer boeiende en soms heel verrassende dialoog, waarbinnen de kritiek niet gespaard wordt. Opvallend is dat Afrikanen dit soort musea zeer vaak beschouwen als een soort uitverkoop van  hun waarden en traditie maar dat wij  daar zelden of nooit bij stil staan. Met deze tentoon­stelling kan  je niet anders. En dat is nu  net de kracht van dit project. Regelmatig zie je Afrikanen dit museum bezoeken en vanaf nu  heb je ook een idee hoe zij zich voelen. Mooi  zijn de confrontaties tussen de werken van Luc Tuymans  en de vaste collectie. Er worden enkele sc hilderijen van hem getoond uit de reeks 'de diagnostische blik', waar hij als een dokter louter symptomatisch zijn onderwerpen bekijkt. Net zoals de verzamelaars van Tervuren dit ook altijd hebben gedaan. Zo zie je een portret van Tuymans hangen naast een vitrine met daarin een stoel met een menselijk gezicht op de poten. En zoals de schilder op zoek gaat naar details, naar symptomen, waarbij het gezicht als geheel bijkomstig wordt, zo gaan wij op zoek naar details, naar het gezicht op de poten van de stoel, vergetende dat de eerste functie van dat voorwerp toch nog altijd 'stoel zijn'  is. In principe is die  versiering zelfs bijkomstig. Maar een dergelijke houding zet de hele museumindeling natuurlijk op zijn kop, want dan staat niets nog waar het eigenlijk thuishoort. En hiermee raken we natuurlijk de kern van heel de zaak: waar horen deze voorwerpen thuis? Uiteraard niet in dit museum. Maar als je ze dan toch toont, waarom dan niet in hun  juiste context? Mooi  is het werk van Yoma Muteba Luntumbue, gastcurator. Hij stopte een aantal maskers in een winkelwagentje en zette er bordjes 'Uitverkoop-Soldes' tussen. Een wel heel onthutsend en oneerbiedig beeld, maar veelzeggend. Eigenlijk blijven er na  het bekijken van deze tentoonstelling  maar twee opties open voor het museum in Tervuren. Ofwel wordt dit  pad verder bewandeld en zal deze - overigens schitterende - collectie Afrikaanse voorwerpen eindelijk zijn ware verhaal kunnen vertellen, een verhaal waar we alleen maar van kunnen leren. Of anders bouwt men een nieuw museum, waar men dan  het huidige in neerzet als een soort van stoffige relikwie uit het verleden waar alleen sommige  ex-kolonialen nog enige nostalgische  gevoelens voor koesteren.  Een tussenweg bestaat niet meer vrees ik .     

MICHEL PEETERS

Praktische informatie: Exit Congo loopt nog tot 24 juni 2001  Koninklijk Museum  voor Midden-Afrika  Leuvensesteenweg 13  3080 Tervuren   Tel: 02/769. 52.11

Educatieve dienst: 02/769.52.00; Fax: 02/769.56.38 website: http:/ /www.afrikamuseum.be   Open van 10 tot 17 uur, op zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 18 uur

Gesloten op maandag  Toegangsprijzen: 200 BEF (individueel),  130 BEF (groepen, 65t) en 80 BEF (kinderen, studenten)

AFBEELDING: - EXIT  CONGO, FOTO: KONINKLIJK MUSEUM  VOOR  MIDDEN-AFRIKA

____________________________________

Asterix  en  Europa    TONGEREN, PROVINCIAAL GALLO- ROMEINS  MUSEUM VAN   17   FEBRUARI  TOT  16  SEPTEMBER  2001

Wie kent er niet Asterix en Obelix?

Maar wat schuilt er achter hun vaak grappige avonturen? Welke historische waarheid gaat ermee gepaard? En hoe functioneerde de micromaatschappij

binnen het onoverwinnelijke Gallische dorpje?

De scènes uit  de bekende strip van Uderzo en Goscinny zijn het startpunt voor een archeologisch verhaal over het  leven in Gallië ten  tijde van de Romeinse overheersing. Deze tentoonstelling combineert authentieke voorwerpen met levensgrote reconstructies uit  de wereld van Asterix. De  bezoeker loopt letterlijk door de strip: door het Gallische  dorp met de huisjes van de smid Hoefnix en de vishandelaar Kostunrix, langs  de menhirhouwende Obelix en via het Romeinse tentenkamp naar het geromaniseerde Gallië. Authentieke amforen, helmen, zwaarden, snoeimessen en vele andere gebruiksvoorwerpen komen regelrecht uit het leven van zo'n 2000 jaar geleden. De realiteit van de Romeinse tijd en de fantasie van Goscinny en Uderzo worden  aan elkaar getoetst.

Praktische informatie: - Provinciaal Galla-Romeins Museum Kielenstraat 15  3700 Tongeren; Tel: 012/23.39.14; Fax: 012/39.10.50

Educatieve dienst: Nancy Tilkin   E-mail: grm@limburg.be    E-mail: pmathei@limburg.be    Website: www.limburg.be/gallo  Open opmaandag van 12 tot 17 uur, van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 1B uur   Toegangsprijs: 100 BEF, 50 BEF (reductiehouders)

_____________________

Gerard  Holmens - MUSEUM VOOR  SCHONE KUNSTEN,  OOSTENDE NOG  TOT 28  FEBRUARI  2001

In september  1956  liet Gerard  Holmens zich  inschrijven aan de Academie voor Schone Kunsten in Gent. Met zijn medestudenten ging  hij in april  '57  gedurende twee weken op studiereis naar Parijs. Aan de Académie de la Grande Chaumière volgde hij enkele lessen van Ossip  Zadkine,  de beroemde beeldhouwer van Russische origi­ne,  en  maakte er een reeks naakttekeningen. In 1961 had hij zijn eerste grote persoonlijke tentoonstelling in het kursaal van Oostende. Datzelfde jaar werd hij opgemerkt door de kunstkritiek, werd hij uitgenodigd voor de zesde biënnale in het Middelheimpark in Antwerpen en kreeg hij zijn eerste buitenlandse tentoonstelling in het Kunstmuseum in Düsseldorf. In 1990 werd de kunstenaar vereerd met een grote retrospectieve tentoonstelling in het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten in Oostende. Hetzelfde jaar tekenden zich ook al de eerste symptomen af van de ziekte die  hem tenslotte fataal zou worden. Hij  bleef - voor zover zijn gestel het hem toeliet- doorwerken tot eind 1993. Gerard  Holmens overleed  op 4 januari  1995  in  het zieken­huis van Moulins.  Hij werd begraven op het kerkhof van Stene.

 

Praktische informatie: - Museum voor Schone Kunsten  Wagenplein B400 Oostende Tel: 059/51 .9B.30  Fax: 059/B0.28.91  Open van woensdag tot maandag van 10 tot 12  uur en van 14 tot 17 uur  Gesloten op dinsdag Toegangsprijs: 50 BEF Reductieprijs: 25 BEF

____________________________

 

 

Air Jordan

De Moor Paul