U bent hier

Vikingmuseum (Museum Van Bogaert-Wauters)

Museum Van Bogaert-Wauters

Dit archeologisch museum over de Schelde- en de Durmestreek is ondergebracht in een oude mouterij-brouwerij.  De collectie omvat meer dan 5.400 archeologische voorwerpen uit steen, aardewerk, brons en glas.  De vondsten situeren zich tussen de prehistorie en de 17de eeuw.  Al deze voorwerpen zijn verspreid over vier toonzalen en worden op een stijlvolle manier chronologisch tentoongesteld.  Dit archeologisch museum weerspiegelt de passie van Alphonse Van Bogaert (1882-1967), die burgerlijk ingenieur was van opleiding, brouwer van beroep en gemeenteraadslid in Hamme.

Hij was amateur-archeoloog en vond in de baggerwerken om de Schelde recht te trekken op het einde van de19de eeuw volop de gelegenheid om de opgegraven voorwerpen te onderzoeken en verzamelen.  Mettertijd kwam zo een indrukwekkende collectie van maar liefst 5400 voorwerpen tot stand die bijna uitsluitend werden gevonden in de Durme- en Scheldehoek.  In 1953 richte Van Bogaert met de steun van zijn echtgenote, Aline Wauters, een oude mouterij-brouwerij in tot museum.  Daartoe werden alle voorwerpen op steekkaart geïnventariseerd en vergezeld van een fotokaart en de nodige info betreffende de vindplaats, historiek, afmetingen, beschrijving, enz.  De huidige collectie geeft, verdeeld over vier zalen, een ruim archeologisch beeld van de prehistorie tot de 17de eeuw.  Een vijfde zaal fungeert als ontvangstruimte en wordt aangevuld met een bibliotheek met meer dan 3000 werken. Het museum kan ook trots zijn op enkele unieke stukken zoals een Romeins vouwstoeltje, waarvan er slechts 3 gevonden werden in Europa, en een gemellaria, een koperen schaal met een Noorse sage. 

Geleide groepsbezoeken op aanvraag. 
Meer info over openingsuren: André Van Bossche, tel. 052.47 41 51

Geen ondergrondse parking, wel Vikingmuseum (Het Laatste Nieuws - 13 januari 2018)

 

Archief Openbaar Kunstbezit Vlaanderen:

Het museum is gesloten in afwachting van de heropening in het ID-Pluscenter als Vikingmuseum aan de Sint-Jansstraat, de nieuwe locatie van het archeologisch museum. De streefdatum is het najaar 2018.

Ondertussen worden er kleine monografische exposities ingericht in een benedenzaal van het id+center voor woord, beeld & geschiedenis.

Archeologie van de prehistorie tot de 17de eeuw..

Dit archeologisch museum is het resultaat van het privé-initiatief van de heer Alphonse Van Bogaert (1882 - 1967). De heer van Bogaert was burgerlijk ingenieur, brouwer van beroep en gemeentraadslid te Hamme. Als amateur-archeoloog had hij een grote voorliefde voor oudheid en geschiedenis. Het museum bevat naast een afdeling geologie en fossielen een verzameling archeologische voorwerpen vanaf de préhistorie tot en met de 17e eeuw. Voorwerpen in steen, hout, been, ijzer, glas, brons, enz.

Toen er op het einde van de 19de eeuw baggerwerken werden uitgevoerd voor de rechttrekking van de Schelde te Hamme kon hij naar hartenlust artefacten verzamelen en onderzoeken. Als schepen van openbare werken onderhield hij zeer nauwe contacten met de diverse baggerfirma’s die in de streek werkten.  Zo groeide zijn verzameling langzaam uit tot een collectie van meer dan 5400 voorwerpen. Het overgrote deel van die vondsten werd ontdekt in het Schelde-Durmebekken.

 

Vikingmuseum

In 2018 wordt het ID-Pluscenter aan de Sint-Jansstraat de nieuwe locatie van het archeologisch museum Van Bogaert-Wauters. Nadat de algemene vergadering van de vzw toestemde om de volledige collectie in eeuwigdurende bruikleen over te maken aan het gemeentebestuur, kan er werk gemaakt worden van een verhuis. Het museum zal thematisch en educatief uitgebouwd worden.

 

 

Nike Air Force 1 07 Premium Just Do It AR7719-100 Shoes – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers
Gesloten: 
Gesloten in afwachting van de heropening in het ID-Pluscenter aan de Sint-Jansstraat.
Hoogstraat
43
Hamme
Vlaanderen
+32 (0)52 47 41 51

Tentoonstellingen

MOMENTEEL GEEN TENTOONSTELLINGEN