U bent hier

Kendell Geers. Auto-Da-Fé - B.P.S.22, Charleroi

Hij is een van de meest markante figuren uit de internationale beeldende kunstwereld. Kendell Geers is geboren in Johannesburg, in een familie van Afrikaners, maar woont al meer dan tien jaar in België en creëert werk dat niemand onberoerd laat. Het werk van de kunstenaar is nauw vervlochten met zijn verleden: Kendell Geers groeide op in de gewelddadige context van de Apartheid. Hij neemt een provocerende houding aan en in zijn werk schuwt hij de morele en politieke problematiek niet. Hierbij stelt hij zich kritisch op ten opzichte van de context van kunst, de manieren waarop kunst wordt tentoongesteld, de artistieke instelling en haar actoren. Als product van zijn tijd exploreert en bekritiseert de kunstenaar onze wereld zonder omwegen, en wijst hij daarbij op de gevaren voor de subversieve of evidente vervreemding waartoe objecten, beelden en situaties uit ons dagelijkse leven kunnen leiden. De kunstenaar laat zich zoals steeds inspireren door de omgeving en de regionale context waar hij zijn werk tentoonstelt. Voor Charleroi koos hij voor het thema “vuur” en voor de titel “Auto-Da-Fé”, verwijzend naar de oprichting van de stad in 1666 door Karel II van Spanje. Dat was immers de man die opdracht gaf tot de grootste autodafe (ketterverbranding) van de Spaanse inquisitie. In de industriële context van Charleroi krijgt het thema “vuur” nog een extra connotatie, door de aanwezigheid van de grote hoogovens die niet meer weg te denken zijn uit het landschap of de geschiedenis. De historische tweeslachtigheid van het vuur, dat zowel zuiverend als vernielend is, komt ook terug in deze zinspeling op het industriële landschap.Lebron Soldiers XI 11
Event Intro: 
Eerste solotentoonstelling in België van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar, Kendell Geers
Event Start: 
20070317
Event End: 
20070603