U bent hier

Magrittemuseum Brussel

Themanummer Magrittemuseum Brussel

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bezitten wereldwijd de grootste verzameling werken van Magritte. Dit geldt zowel voor de continuïteit - alle periodes van de kunstenaar zijn ruim vertegenwoordigd - als voor de diversiteit van de collectie: naast schilderijen omvat de verzameling eveneens tekeningen, gouaches, affiches, publicitair werk, brieven, foto's, beeldhouwwerk, films en andere documenten. De collectie heeft een geschiedenis: weloverwogen aankopen en genereuze giften. Het museum is zeer gelukkig hier hulde te brengen aan hen die daartoe hun bijdrage hebben geleverd. Dat zijn eerst en vooral Georgette Magritte en Irène Hamoir-Scutenaire, die aan de Koninklijke Musea enkele meesterwerken hebben nagelaten die het Magritte Museum zijn glans geven. Mogen ook alle andere schenkers de pagina's die volgen lezen als een blijk van dankbaarheid: mevrouw Germaine Hergé-Kieckens, de Provincie Brabant, de heer Maurice Rapin en mevrouw Mirabelle Dors. Aan deze namen dienen ook baron en barones Gillion Crowet toegevoegd te worden, die naast de bruikleengeving van hun verzameling symbolisme en art-nouveau, ook hun werken van Magritte in langetermijnbewaring aan het museum hebben toevertrouwd. 

Deze unieke collectie verdiende echt wel een ereplaats in de hoofdstad van Europa. Al sinds 1984 maakte Philippe Roberts-Jones, destijds hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, van de Magritte-zaal een van de sterke punten van het Museum voor Moderne Kunst. Sindsdien groeide de verzameling alsmaar aan om ook de andere museumverdiepingen te 'veroveren'. In 2005 kwam de toekomst van de collectie in een stroomversnelling terecht. Dankzij de heer Charly Herscovici, voorzitter van de Magritte Stichting, kwamen de eerste contacten tot stand met de verantwoordelijken van de Frans-Belgische groep GDF SUEZ in Parijs. Toen ontstond het idee om het Hotel Altenlob op het Koningsplein voor een toekomstig Magritte Museum te bestemmen. De band tussen Suez en Magritte is trouwens niet nieuw. De groep had al de magistrale, door de Magritte Stichting georganiseerde tentoonstelling Magritte en de fotografie ondersteund, ter gelegenheid van de 175ste verjaardag van België. Iets langer geleden, maar toch nog levendig in onze herinnering ligt de grote retrospectieve bij de honderdste verjaardag van de kunstenaar, die georganiseerd werd door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. 

Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%
OKV-abonnees die in België wonen, moeten geen verzendkosten betalen!