U bent hier

Bezoek aan The Sky is the Limit (13 mei 2017) - Volzet

Op zaterdag 13 mei organiseren we voor de abonnees van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen om 11:20 uur een geleid bezoek aan de tentoonstelling The sky is the limit - Vlaamse Lanschapsschilderkunst in de 16de en de 17de eeuw in het Rockoxhuis, Keizerstraat 12 te Antwerpen. De deelnameprijs bedraagt 5,00 euro per persoon. Het aantal deelnemers is beperkt.

Het maximale aantal deelnemers is bereikt. De inschrijvingslijst werd afgesloten.

De inschrijving is definitief na storten van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding 'The sky is the limit', het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

 

 

 

Voorwaarden
1.Het bezoek, begeleid door een gids, duurt ongeveer anderhalf uur.
2.Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.
3.Inschrijven kan tot 2 weken voor het bezoek, liefst via de link op de pagina van de website. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving.
4.Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 2weken voor het bezoek. Daarna is de betaling definitief.
5.Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
6.Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie.
7.Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.