U bent hier

Michaelina Wautiers in het MAS (15 juni 2018) - volzet

Op vrijdag 15 juni bezoeken we vanaf 14u30 de expo van Michaelina Wautiers in het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen. Ze was een barokke kunstschilderes uit de Zuidelijke Nederlanden maar vandaag bijna onbekend. Hoewel haar oeuvre beperkt is, wijst het op een uitzonderlijk talent. Ze was bedreven in een veelheid aan genres, van bloemstuk en portret tot historiestuk die op de tentoonstelling allemaal aan bod komen.

De deelnameprijs bedraagt € 19 per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt. 

 

De inschrijving is definitief na storten van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding 'MAS', het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

 

Klik hier voor: INSCHRIJVEN

 

Voorwaarden
1.Het bezoek, begeleid door een gids, duurt ongeveer anderhalf uur.
2.Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.
3.De betaling dient ten laatste op maandag 4 juni op de rekening van OKV te staan liefst via de link op de pagina van de website. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving.
4.Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 25 september. Daarna is de betaling definitief.
5.Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
6.Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie.
7.Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.