U bent hier

Adriaen Brouwer in het MOU (20 oktober 2018)

 

Op zaterdag 20 oktober vanaf 14u30 organiseert de OKV-Club een geleid bezoek aan de tentoonstelling Adriaen Brouwer - Meester van emoties in het MOU-Museum van Oudenaarde.

De deelnameprijs bedraagt € 14 per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt. 

De inschrijving is definitief na betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding 'Adriaen Brouwer', het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

 

 

 

Voorwaarden
1.Het bezoek, begeleid door een gids, duurt ongeveer twee uur.
2.Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.
3.De betaling dient ten laatste op 12 oktober op de rekening van OKV te staan liefst via de link op de pagina van de website. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving.
4.Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 12 oktober. Daarna is de betaling definitief.
5.Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
6.Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie.
7.Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.